Viikon kysymys: Kuinka suuri osa kokonaispalkoista on bonuksia?

01.03.2017

EK:n palkkatilastoa varten kerätään tietoja paitsi säännöllisistä kuukausi- ja tuntiansioista myös kertaluonteisista tulos- ja voittopalkkiosta, kansankielellä bonuksista. Ne perustuvat yleensä joko yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin tai muihin ennalta määriteltyihin tavoitteisiin.

EK:n tuoreen kuukausipalkkatilaston mukaan keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli EK:n jäsenyrityksissä 7,5 prosenttia kokonaispalkasta*. Suurimmat tulospalkkiot maksettiin vientiteollisuudessa ja finanssialoilla. Keskimääräinen tulospalkkio-osuus vaihteli parista prosentista reiluun kymmeneen prosenttiin alasta riippuen.

*) säännöllisen työajan ansio tulospalkkioineen

Talouskeskiviikon blogi: Kaikkien palkat nousevat, mutta keskipalkka nousee – mitä ihmettä?

Viikon graafi: Ansiokehitys henkilöstöryhmittäin 9/2015–9/2016