Viikon kysymys: Mitä ovat ansioihin sisältyvät luontoisedut?

13.03.2019

Luontoisetu on jonakin muuna vastikkeena kuin rahana maksettava palkka tai rahapalkan lisäksi suoritettava etu.

Tyypillisiä luontoisetuja ovat esimerkiksi asunto-, auto-, puhelin- ja ravintoetu. Palkkatilastossa luontoisetu ilmoitetaan sen verotusarvona, ja se on osa säännöllisen työajan ansiota.

Talouskeskiviikko: Yleisin kuukausiansion nousu oli 1-2 prosenttia vuonna 2018
Viikon graafi: Säännöllisen työajan ansion muutoksen hajonta syyskuu 2017 – syyskuu 2018