EK:n yrityskysely: Itäinen Suomi on jäänyt muun Suomen taloustahdista

07.02.2024

Kuilu läntisen ja itäisen Suomen välillä on leventynyt. Työnantajayritysten toiminta supistui viime vuonna voimakkaimmin juuri idässä. Kuitenkin lähes puolet itäisen Suomen yrityksistä ennakoi palkkaavansa uusia työntekijöitä kuluvan vuoden aikana.

EK:n Itäinen Suomi -hankkeessa etsitään puheenjohtaja Harri Bromanin johdolla keinoja parantaa elinvoimaa Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Hankkeessa tuotettavat ratkaisuehdotukset julkistetaan alkukevään aikana, huhtikuun kehysriiheen mennessä.

Lähtötilanteen selvittämiseksi EK toteutti  yrityskyselyn, jolla kartoitettiin Suomen eri alueiden eroja. Tulosten perusteella kuilu läntisen ja itäisen Suomen välillä on leventynyt, kertoo kyselystä vastannut EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen:

”Maakunnallinen eriytyminen on entisestään vauhdittunut kriisivuosien aikana, eikä irtikytkeytyminen Venäjästä ole ainakaan helpottanut tilannetta. Tämän seurauksena itäisen Suomen yritykset ovat jo sijaintinsa vuoksi epäedullisessa tilanteessa suhteessa yrityksiin maamme muilla suuralueilla. Kansallisia toimia siis tarvitaan – on koko Suomen etu, että kaikki maakunnat pysyvät kyydissä. ”

”Samalla on muistettava, että itäisessä Suomessakin on kasvukeskuksia ja paljon vahvuuksia, joiden varaan elinvoimakäännettä on mahdollista rakentaa. Niin alueelliset veturiyritykset, perheyrittäjät kuin yksinyrittäjätkin ovat vahvasti sitoutuneet omaan kotiseutuunsa. Heidän merkityksensä on nyt aivan korvaamaton.”

Poimintoja EK:n yrityskyselystä:

  • Työnantajayritysten toiminta supistui viime vuonna voimakkaimmin juuri idässä, jossa kysynnän, työllisyyden ja investointien kehitystä edellisen 12 kuukauden aikana mittaava kokonaisindeksi painui lukemaan -26 (koko maassa -13). Myös näkymät tälle vuodelle ovat keskitasoa synkemmät ja varsinkin investointiaikomukset ovat muuta maata heikompia.
  • Keskeisimpinä haasteina yritykset pitävät kustannusten nousua ja varsinkin kysynnän hiipumista. 44 prosenttia itäisen Suomen yrityksistä arvioi kannattavuutensa heikentyvän kuluvan vuoden aikana (koko maassa 33 prosenttia). Myös lyhyen tähtäimen jatkuvuusnäkymät ovat aavistuksen synkemmät itäisessä Suomessa verrattuna koko maan aineistoon ja 7 prosenttia alueen yrityksistä pelkää ajautuvansa konkurssiin kevään aikana (5 prosenttia koko maassa).
  • Positiivista on se, että lähes puolet itäisen Suomen yrityksistä ennakoi palkkaavansa uusia työntekijöitä kuluvan vuoden aikana (60 prosenttia koko maassa). Samalla itäinen Suomi erottuu kuitenkin alueena, jossa lomautusaikomuksia on useammalla yrityksellä kuin rekrytointiaikomuksia. Jopa 55 prosenttia itäisen Suomen yrityksistä arvioi joutuvansa turvautumaan lomautuksiin kuluvan vuoden aikana, mikäli tilanne jatkuu nykyisenkaltaisena. Valtaosa osa ei kuitenkaan ole vielä tehnyt lomautuspäätöksiä, joten tilanteeseen voidaan vielä vaikuttaa.

EK:n yrityskyselyyn vastasi marraskuussa 2023 yhteensä 1 065 työnantajayritystä eri puolilta Suomea. Vastaajista 13 prosenttia eli 143 kappaletta sijaitsee itäisessä Suomessa, mikä vastaa niiden suhteellista osuutta koko maan työnantajayrityksistä ja työpaikoista. Aineiston analysoimisessa käytettiin todellisen yrityskannan mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan itäisessä Suomessa eli Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa asuu yhteensä noin 900 000 ihmistä ja siellä on lähes 100 000 yritysten toimipaikkaa. Itäisen Suomen osuus kaikista yritysten toimipaikoista on noin 16 prosenttia ja työllisyydestä noin 13 prosenttia.

Yrityskyselyn tunnuslukuja