Kuukausipalkkojen kehitys vaihteli aloittain

23.02.2017

Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016 keskimäärin vajaan prosentin. Identtisten eli samojen henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin noin kaksi prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton kuukausipalkkatilastosta, jota varten kerättiin tietoja noin 500 000:sta yksityisen sektorin palkansaajasta.

Ansiokehitys vaihteli aloittain, ja siihen vaikuttivat sopimuskorotusten lisäksi rakennemuutokset ja yrityskohtaiset palkankorotukset. Kuukausiansiot nousivat teollisuuden toimihenkilöillä keskimäärin 0,9 prosenttia, josta 0,5 prosenttiyksikköä johtui sopimuskorotuksista.

Rakentamisen toimihenkilöillä kuukausiansiot nousivat keskimäärin 1,8 prosenttia. Kaupan työntekijöillä ansioiden nousu oli 1,0 prosenttia ja matkailu- ja ravintolapalvelujen työntekijöillä 0,6 prosenttia.

– Rakentamisessa korkeasuhdanne kiihdytti palkkojen nousua, kun taas joillain palvelualoilla vaihtuvuuteen liittyvät rakennemuutokset hidastivat tilastoitua ansiokehitystä, kertoo EK:n tilastopäällikkö Mikko Mankki.

Identtisten henkilöiden ansiokehitys noin kaksi prosenttia

Identtisten henkilöiden eli sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 tilastossa mukana olleiden henkilöiden ansiot nousivat yleensä enemmän kuin koko alan keskiansio. Identtisten henkilöiden ansioita seurattaessa eliminoidaan henkilöstön vaihtuvuuden vaikutus ansiokehitykseen, joten se kuvaa parhaiten työssä olevien ansioiden kehittymistä.

Identtisillä henkilöillä ansioiden nousu oli keskimäärin noin kaksi prosenttia. Esimerkiksi teollisuuden toimihenkilöillä identtisten ansiokehitys oli 1,8 prosenttia ja kaupan työntekijöillä 2,1 prosenttia. Nopeinta ansiokehitys oli rakentamisen identtisillä toimihenkilöillä, joiden keskiansio nousi 4,2 prosenttia.

Keskiansio runsaat 3 600 euroa kuukaudessa

EK:n jäsenyritysten henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli syyskuun 2016 palkkatilastossa reilut 3600 euroa kuukaudessa. Teollisuuden kaikkien toimihenkilöiden keskiansio oli 4 241 euroa kuukaudessa ja esimerkiksi kaupan alan koko henkilöstön keskiansio 3 051 euroa kuukaudessa.

Noin kolmannes kuukausipalkkatilastoon kuuluvista henkilöistä sai tulospalkkioita vuonna 2016. Keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli 7,5 prosenttia kokonaisansioista.

EK:n kuukausipalkkatilastoon kuuluvat teollisuuden ja rakentamisen toimihenkilöt sekä useimpien palvelualojen työntekijät ja toimihenkilöt.