Yrityskohtaista palkkatietoa EK palkat Online -palvelusta

12.10.2016

EK tuottaa vuosittain kaksi laajaa palkkatilastoa, kuukausipalkkatilaston ja tuntipalkkatilaston. Kuukausipalkkatiedustelu käy parhaillaan kiihkeimmillään ja tulokset valmistuvat helmikuussa. Tuntipalkkatiedustelun vuoro on keväällä. Palkkioksi tiedusteluihin vastaamisesta yritykset saavat hyödyllistä tietoa niiden omasta palkkatasosta ja vertailutietoa koko alan keskiarvoihin.

EK:n tilastopäällikkö Mikko Mankki kertoo, että tällaista yksilöllistä palvelua arvostetaan yrityksissä kovasti, varsinkin nykyään, kun EK on ottanut jäsenpalvelussaan digiloikan ja vaihtanut paperipinot helppokäyttöiseen EK palkat online -palveluun.  Tämän sähköisen palvelun kautta palkkatiedusteluun vastanneet yritykset saavat valmiista tilastosta yksilöllisen tulosraportin.

-Tilastot selvästikin palvelevat yritysten tietotarpeita ja palautteen mukaan EK palkat Online -palvelu koetaan selkeäksi ja käyttäjäystävälliseksi.

Mankki puolestaan kiittelee yrityksiä erittäin aktiivisesta vastaamisesta melko työlääseen kyselyyn.

Tilastoista hyötyä moniin tarkoituksiin

-Palkkatilastot kertovat, millaisia palkkoja eri aloilla, eri tehtävissä ja eri henkilöstöryhmissä käytännössä on maksettu. Tilastoista nähdään myös, miten palkat ovat kehittyneet eri vuosina. Näin yritykset voivat seurata markkinapalkkojen tasoa ja kehitystä.

EK tuottaa suurimman osan Suomen yksityisen sektorin palkkatilastoista. Vuositasolla EK kerää tiedot noin 700 000 henkilön palkoista. Tiedot saadaan jäsenyritysten palkkahallintojärjestelmistä digiaikaan sopivin menetelmin.

Palkkatilaston valmistuttua vastaajille lähetetään tunnukset EK palkat online -palveluun. Jo nyt yritys voi tutkia viime vuoden palkkatiedustelujen tuloksia, jos se on niihin vastannut. Tämän syksyn aikana palvelusta voi tutkia myös oman yrityksen työaikatiedustelun tulokset.

Vuosittain kaksi suurta palkkatiedustelua

Mikko Mankki ja Auli Jaakkola

Tilastopäällikkö Mikko Mankki ja asiantuntija Auli Jaakkola ovart sorvanneet EK Palkat Online -palvelusta mahdollisimman helppokäyttöisen jäsenpalvelutuotteen.

Parhaillaan kyselyvaiheessa olevaan kuukausipalkkatilastoon kerätään syyskuulta tiedot noin 500 000 palkansaajasta ja tuntipalkkatilastoon puolestaan neljänneltä vuosineljännekseltä noin 200 000 palkansaajasta.

Näiden lisäksi EK tuottaa suppeampia palkkatilastoja sellaisilta aloilta, joilla toiminnan kausiluontoisuuden vuoksi tiedot on kerättävä päätiedusteluista poikkeavilta ajankohdilta. Hiihtokeskuksilta kysytään palkoista kevättalvella, huvipuistoilta ja golf-yrityksiltä kesällä.

Tilastot työehtosopimusneuvottelujen tärkein työkalu

Palkkatilastoja tarvitaan myös työnantajaliittojen tarpeisiin. Tietoja palkkojen kehityksestä, tasosta ja rakenteesta tarvitaan työmarkkinaedunvalvonnassa ja erityisesti työehtosopimusneuvotteluissa. Palkkatilastoaineiston perusteella lasketaan palkankorotusten kustannusvaikutuksia eri aloilla.

Tilastoinnin kirjo on laaja, koska neuvoteltavia työehtosopimuksia ja sopimusaloja on EK:n työnantajaliittoyhteisössä lähes 300. Työehtosopimukset määrittävät pitkälti, mitä tietoja kyseisen alan palkkatilastoista pitää käydä ilmi.

EK:n palkkatilastot ovat osa Suomen virallista tilastoa

EK:n tilastoihin luotetaan myös palkansaajajärjestöissä, Tilastokeskuksessa ja tutkimuslaitoksissa. SAK, STTK ja YTN tekevät EK:n palkkatilastoasiantuntijoiden kanssa tilastoyhteistyötä ja saavat käyttöönsä tarkastetut tulokset omilta sopimusaloiltaan.

Tilastokeskus vie EK:n palkkatilastoaineiston osaksi Suomen virallista tilastoa ja Eurostat osaksi EU:n palkkarakennetilastoa. EK tekee yhteistyötä myös joidenkin tutkimuslaitosten kanssa.

EK:n omalla osaamisella räätälöity digipalvelu

Palkkatilastoinnilla on pitkät perinteet, sillä työnantajajärjestöt alkoivat tilastoida yksityisen sektorin palkkoja jo 1900-luvun alkuvuosina. EK:ssa palkkatilastointia tekee nykyisin Mikko Mankin johdolla ryhmä asiantuntijoita, joista jokainen on erikoistunut tiettyihin toimialoihin ja niiden erityispiirteisiin.

Ryhmä hoitaa tietosisältöjen määrittämisen ja päivittämisen, kerää ja tarkastaa tiedot, korjaa virheet ja raportoi tulokset. Se on myös paljon yhteyksissä yrityksiin ja niiden tilitoimistoihin neuvoen ja pyytäen puuttuvia tietoja.

-Kokemusta ja historiatietoa on runsaasti, joten olemme räätälöineet digitaalisen palvelumme pitkälti itse, kertoo Mankki.

Ulkopuolista apua on käytetty suhteellisen vähän. Järjestelmien kehittämistä on kokopäivätoimisesti tehnyt kaksi itseään nörteiksi kutsuvaa konkaria, Auli Jaakkola ja Antti Jämsén.

Tietojärjestelmät ovatkin nousseet tärkeään rooliin palkkatilastoinnissa, kun tietojen keruu muuttui sähköiseksi jo vuosia sitten.

-Pidämme yhteyttä palkkahallinnon ohjelmistoja tarjoaviin yrityksiin ja kerromme, millaisia ominaisuuksia niiden yrityskäyttöön tehtäviin ohjelmiin tarvitaan, jotta tietojen siirto yrityksistä EK:n palkkajärjestelmään olisi turvallista ja vaivatonta. Toiveemme on hienosti otettu vastaan ohjelmistoyrityksissä, kertoo Jaakkola.

-Nyt toivomme, että yritykset vastaisivat palkkatiedusteluun ja ottaisivat yhä useammin käyttöön Online-palautepalvelumme. Ilahduttavaa, on että olemme huomanneet sen ahkeriksi käyttäjiksi varsinkin PK-yritykset, toteaa Mankki.

EKpalkat_online3_400x145EK Palkat online – Palkkatilastojen tuloksia jäsenyrityksille

(Pääset palveluun, jos sinulla on tunnukset)

 

 

 

Viikon kysymys: Miksi EK tekee palkkatilastoja?

Viikon graafi:
EK Palkat Online -palvelua käyttäneiden yritysten jakauma yrityksen koon mukaan vuonna 2016

vko412016_ekpalkatonline

 

Katso kuva suurempana (pdf)