Alex Tuominen: Pk-yritys – hyödynnä julkiset rahoitusmahdollisuudet  

04.06.2024

Julkisella rahoituksella on tärkeä roolinsa pk-sektorin kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittajana. Uusi EK:n rahoituskartta pyrkii auttamaan pk-yrityksiä tunnistamaan ja hyödyntämään julkiset rahoitusmahdollisuudet, kirjoittaa Yrittäjyys-tiimin avustava asiantuntija Alex Tuominen.

Julkisen rahoituksen rintamalla tapahtuu juuri nyt paljon, esimerkiksi yrityslähtöiseen T&K-rahoitukseen ollaan suuntaamassa lisää rahoitusta. Käynnissä on myös Finnveraa, Business Finlandia, Tesiä ja Elyt korvaavia Elinvoimakeskuksia koskevia uudistuksia. Näistä avautuu rahoitusmahdollisuuksia, jotka pk-yritysten kannattaa ottaa seurantaansa.

EK on laatinut pk-yrityksiä palvelevan rahoituskartan, johon on koottu keskeiset julkista rahoitusta tarjoavat tahot. Kysyntää tällaiselle mallinnukselle on ollut – rahoitusmuotoja on paljon.

Suomessa julkisella rahoituksella on merkittävä rooli perinteistä pankkirahoitusta täydentävänä osana. Sen merkitys on korostunut entisestään, kun yritysten rahoituksen saatavuus on ollut jo pitkään tavallista kireämpää korkeamman korkotason mutta myös nousseiden vakuus- ja pääomavaatimusten myötä. Alkuvuodesta julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan pankkirahoitusta hakeneista pk-yrityksistä 25 prosenttia kertoo rahoituksen saatavuuden edellyttäneen Finnveran takausta.

Sparrausohjelmia pk-yrityksille järjestävä Kasvu Open korostaa rahoituksen saatavuuden olevan yksi suurimmista yritysten kasvua haastavista tekijöistä. Sen mukaan kasvutahtoisia yrityksiä on monessa eri vaiheessa. Näiden yritysten kasvusuunnitelmien toteutuminen vaikuttaa yli 50 henkilöä työllistävien keskisuurten Mittelstand-yritysten kehittymiseen. Mittelstandeja tarvitaan lisää erityisesti viennin vahvistamiseksi, sillä nykyisin vain 100 yritystä tuottaa 2/3 Suomen viennistä. Tässä kohtaa myös julkisten toimijoiden rahoituksen hyödyntäminen korostuu.

Huolimatta tarjolla olevista palveluista on myös monia yrityksiä, jotka eivät niitä hyödynnä. Tämä kävi ilmi EK:n alkuvuonna toteuttamasta palveluita koskeneesta yrityskyselystä. Palveluiden käyttö ei ole tietysti itsetarkoitus, mutta tarjontaan kannattaa tutustua. Jos niistä voi olla apua voimakkaampaan kasvuun ja kansainvälistymiseen, siihen on syytä tarttua.

Suomesta löytyy monia julkista rahoitusta jakavia tahoja, kuten Finnvera, Business Finland, Tesi ja ELY-keskukset. Hankkeita rahoitetaan eri keinoin, kuten lainojen, takausten, avustusten ja sijoitusten avulla. Kotimaisten toimijoiden kautta kanavoituu rahoitusta osittain myös EU:n rahoitusohjelmista, kuten JTF- ja EAKR- varoja ELY-keskuksen Yrityksen kehittämisavustuksena. Vastaavasti Euroopan komissio tarjoaa esimerkiksi voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille suunnattua EIC-Acceleration-rahoitusta. Näitä EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia pk-yritysten kannattaa myös hyödyntää!

Lue lisää EK:n rahoituskartasta