Kuukausipalkat nousivat reilun prosentin

13.02.2015

Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 keskimäärin 1,2 prosenttia. Ansioiden noususta noin puolet johtui sopimuskorotuksista ja puolet rakennemuutoksista ja yrityskohtaisista palkankorotuksista.

Tiedot perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kuukausipalkkatilastoon, jota varten kerättiin aineistoa noin 500 000:sta yksityisen sektorin palkansaajasta.

Kuukausiansiot nousivat teollisuuden toimihenkilöillä keskimäärin 1,3 prosenttia. Ansioiden noususta 0,5 prosenttiyksikköä johtui sopimuskorotuksista. Sopimuskorotuksen ylittävä osa ansiokehityksestä eli niin sanottu palkkaliukuma oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ansiot nousivat suunnilleen yhtä paljon kuin toimihenkilöillä.

Rakennusalan toimihenkilöillä kuukausiansiot nousivat keskimäärin 0,4 prosenttia. Rakentamisen aloille ei osunut sopimuskorotuksia tilastointijaksolla.

Kaupan myyjillä ansioiden nousu oli keskimäärin 1,0 prosenttia, matkailu- ja ravintolapalvelujen työntekijöillä 1,2 prosenttia ja rahoitusalan toimihenkilöillä 1,1 prosenttia.

– Koska suurimmalla osalla aloista yleinen palkankorotus oli työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti 20 euroa, suuria eroja tilastoidussa ansiokehityksessä ei päässyt syntymään, EK:n tilastopäällikkö Mikko Mankki kertoo.

Identtisten henkilöiden ansiokehitys nopeampaa

Identtisten henkilöiden eli sekä vuonna 2013 että vuonna 2014 tilastossa mukana olleiden henkilöiden ansiot nousivat yleensä enemmän kuin koko alan keskiansio. Identtisillä henkilöillä ansioiden nousu oli useimmilla aloilla yhden ja kahden prosentin välillä.

Esimerkiksi teollisuuden toimihenkilöillä identtisten ansiokehitys oli 1,8 prosenttia ja kaupan työntekijöillä 1,4 prosenttia.

Identtisten henkilöiden ansioita seurattaessa henkilöstön vaihtuvuuden vaikutus ansiokehitykseen eliminoidaan, joten seuranta kuvaa parhaiten työssä olevien ansioiden kehittymistä.

Tulospalkkiot lisääntyivät palvelualoilla

Teollisuuden kaikista toimihenkilöistä noin 53 prosentille maksettiin tulospalkkio vuonna 2014, mikä on pienempi osuus kuin edellisenä vuonna. Kaupan alalla tulospalkkion sai kolmasosa henkilöstöstä. Tulospalkkioita saaneiden osuus kasvoi useimmilla palvelualoilla edellisestä vuodesta.

Keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli vuonna 2014 teollisuudessa 8 prosenttia ja kaupassa 5,9 prosenttia kokonaispalkasta. Suurimmat tulospalkkiot maksettiin rahoitusalalla ja rakentamisessa. Useimmilla aloilla tulospalkkion osuus kokonaispalkasta pysyi edellisen vuoden tasolla.

Kuukausipalkkojen tilastointi siirtyi syyskuulle

EK:n kuukausipalkkatilaston tiedusteluajankohta siirtyi vuonna 2014 lokakuulta syyskuulle. Sen vuoksi ansiokehitystä mitattiin tällä kertaa 11 kuukauden pituiselta jaksolta. Jo seuraavassa, vuoden 2015 syyskuun tilastossa, palataan normaaliin eli vuoden pituiseen tilastointijaksoon.

EK:n julkaisu Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 (pdf)

Kuva: 123rf.com