Työllisyyden paraneminen näkyy palkkatilastoissa kahdella tavalla

23.05.2018

EK:n juuri valmistuneessa tuntipalkkatilastossa on nähtävissä keskiansioiden lievää laskua useammalla alalla. Esimerkiksi teollisuuden kaikkien työntekijöiden keskiansion muutos oli -0,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Lähes vastaava ansiokehitys, -0,3 prosenttia, tilastoitiin rakentamisen työntekijöillä. Tiedot ovat 4. neljännekseltä 2017.

Selitys negatiivisille ansiokehitysluvuille löytyy – ehkä hieman yllättäen – talouden vahvasta suhdanteesta ja hyvästä työllisyyskehityksestä.

Kun yrityksillä menee paremmin, ne palkkaavat lisää työvoimaa. Uusien työntekijöiden alkupalkat ovat yleensä matalampia kuin vanhoilla ja kokeneilla työntekijöillä. Kun nämä uudet työntekijät tulevat mukaan tilastoon, vaikuttaa se kaikkien keskiansiota laskevasti, vaikka yksilötasolla palkat eivät laske.

Joillakin aloilla oli havaittavissa myös kiky-sopimuksen mukaisen työajan pidennyksen vaikutusta ansiokehitykseen. Työajan pidentäminen ilman palkkakompensaatiota laskee keskimääräisiä tuntiansioita, mutta ko. vaikutuksen erottaminen muista ansiokehitykseen vaikuttavista tekijöistä on hankalaa.

Jos kuitenkin katsotaan identtisten, jo edellisenä vuonna työssä olleiden, henkilöiden ansiokehitystä, kuva on hyvin erilainen: työntekijöiden ansiot nousivat teollisuudessa keskimäärin 1,4 prosenttia ja rakentamisessa 1,8 prosenttia – siitäkin huolimatta, että tilastojaksolla ei ollut sopimuskorotuksia.

Myös identtisten henkilöiden ansioiden nousua, joka oli melko reipasta ottaen huomioon sopimuskorotusten nollalinjan, selittää pitkälti talouden ja työllisyyden vahvistuminen. Palkkaliukuma kasvaa yritysten maksaessa enemmän yrityskohtaisia palkankorotuksia, ja monilla aloilla kilpailu osaavasta työvoimasta kiihdyttää ansioiden nousua.

Edellä mainituista syistä palkkatilaston tulokset näyttävät varsin erilaisilta riippuen siitä, kumpaa ansiokehityksen mittaria käytetään, kaikkien vai identtisten työntekijöiden keskiansiota. Riittävän kokonaiskuvan saamiseksi onkin viisainta käyttää molempia.

Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan työntekijöillä ja toimihenkilöillä palkkatilastossa?
Viikon graafi: Teollisuuden työntekijöiden ansiokehitys, identtiset henkilöt