Viikon kysymys: Miksi seurataan identtisten henkilöiden ansiokehitystä?

08.06.2016

EK:n palkkatilastoissa seurataan sekä kaikkien tilastoitujen henkilöiden että identtisten henkilöiden ansiokehitystä. Identtisillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat tilastoaineistossa mukana sekä tilastojakson alussa että lopussa, esimerkiksi 4. neljänneksellä 2014 ja 4. neljänneksellä 2015.

Identtisyys määräytyy henkilötunnuksen perusteella. Henkilö lasketaan pääsääntöisesti identtiseksi, vaikka hän olisi tilastojaksolla vaihtanut työpaikkaa, ammattia tai toimialaa. Identtisyys voidaan kuitenkin määritellä myös tiukemmin: esimerkiksi ns. ammatti-identtisillä ammattinimike ei ole vaihtunut tilastojakson aikana.

Identtisten ansiokehitys on tarpeellinen täydentävä mittari, sillä siihen eivät vaikuta henkilöiden ja yritysten vaihtuvuudesta johtuvat rakennemuutokset. Toisaalta urakehitykseen liittyvien palkankorotusten vaikutus hieman korostuu identtisillä henkilöillä, mutta sillä ei ole yhden vuoden jaksolla suurta merkitystä.

Talouskeskiviikko 8.6.: Teollisuuden työntekijöiden keskiansio nousi reilun prosentin