Tuntiansiot nousivat teollisuudessa keskimäärin 1,4 prosenttia – identtisillä työntekijöillä 3 prosenttia

20.06.2022

Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 1,4 prosenttia edellisvuodesta, kertovat EK:n tuoreet palkkatilastot 4. vuosineljännekseltä 2021. Kun vaihtuvuuden vaikutus poistetaan tilastosta, oli ansioiden nousu keskimäärin 3,0 prosenttia.

Rakentamisessa tuntiansiot nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia. Vaihtuvuuden vaikutuksesta puhdistettu ansiokehitys oli 1,9 prosenttia.

Keskiansioiden nousuvauhdissa alakohtaisia eroja

Ansiokehitykseen vaikuttivat sekä työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset että yrityskohtaiset korotukset ja rakennemuutokset. Teollisuudessa keskimääräinen sopimuskorotus oli tilastointijaksolla 1,9 prosenttia ja rakentamisessa 1,3 prosenttia

Niin sanottu palkkaliukuma eli sopimuskorotuksen ylittävä osa ansiokehityksestä jäi joillakin teollisuuden aloilla negatiiviseksi johtuen pitkälti rakennemuutoksista tilastoaineistossa. Identtisillä teollisuuden työntekijöillä, jotka olivat tilastossa mukana myös vuotta aiemmin, palkkaliukuma oli kuitenkin lähes kaikilla aloilla positiivinen.

Alakohtaisia eroja ansiokehitykseen aiheuttivat sopimuskorotusten ja rakennemuutosten ohella myös muutokset perusansion päälle maksettavissa lisissä, joita ovat vuoro- ja olosuhdelisät sekä työajan tasaamislisät.

Ylityötuntien osuus kokonaistyöajasta kasvoi sekä teollisuudessa että rakentamisessa edellisvuodesta. Tulospalkkioiden osuus kokonaisansioista oli niitä saaneilla teollisuuden työntekijöillä keskimäärin 3,6 prosenttia.

Teollisuuden työntekijöiden keskiansio reilut 18 euroa tunnissa

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2021 teollisuudessa 18,23 ja rakentamisessa 19,21 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkioita.

EK:n tuntipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot noin 150 000:sta EK:n jäsenyrityksissä työskentelevästä henkilöstä. Tuntipalkkatilastoon kuuluvat teollisuuden ja rakentamisen työntekijät sekä eräiden kuljetus- ja palvelualojen työntekijät. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.

Tuntipalkkatilasto-4.-neljannes-2021

Mikko Mankki

Tilastopäällikkö

040 743 5407