Teollisuuden työntekijöiden keskiansio nousi reilun prosentin

08.06.2016

Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 1,1 prosenttia vuoden 2014 4. neljännekseltä vuoden 2015 4. neljännekselle, kertovat EK:n palkkatilastot.

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimuksiin perustuvien palkankorotusten suuruus ja niiden voimaantulon ajankohta. Suurin osa EK:n aloista oli tilastojaksolla ns. Työllisyys- ja kasvusopimuksen korotusten piirissä. Teollisuudessa keskimääräinen sopimuskorotus oli 0,6 prosenttia ja rakentamisessa 0,4 prosenttia.

Myös muutokset henkilöstö- ja yritysrakenteessa vaikuttivat ansiokehitykseen voimakkaasti joillain aloilla. Esimerkiksi rakentamisessa keskiansio laski 0,9 prosenttia johtuen tilastoaineistossa tapahtuneista rakennemuutoksista, vaikka palkankorotukset toteutettiin sopimusten mukaisesti. Autoliikenteessä ansiot nousivat keskimäärin 0,8 prosenttia ja kiinteistöpalvelualalla 2,7 prosenttia.

Identtisten henkilöiden keskiansio nousi useimmilla aloilla kaikkien henkilöiden keskiansiota nopeammin. Koko teollisuudessa identtisten ansiokehitys oli 1,6 ja rakentamisessa 1,7 prosenttia. Identtiset henkilöt sisältyvät tilastoon sekä vertailujakson alussa että lopussa, joten henkilöiden vaihtuvuus ei vaikuta identtisten ansiokehitykseen.

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2015 teollisuudessa 17,11, rakentamisessa 17,54 ja autoliikenteessä 15,96 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkiota. Tulospalkkioita sai 41 prosenttia teollisuuden työntekijöistä vuonna 2015.

EK:n palkkatilasto vuoden 2015 4. neljännekseltä kattaa lähes 200 000 henkilön palkkatiedot. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.

Viikon kysymys: Miksi seurataan identtisten henkilöiden ansiokehitystä?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)