Viikon kysymys: Mikä on säännöllisen työajan ansio?

16.03.2016

Palkansaajien ansiokehityksen mittarina käytetään yleisimmin säännölliseltä työajalta maksettujen palkkojen kehitystä. Säännöllisen työajan ansio sisältää useimmilla kuukausipalkka-aloilla kiinteän kuukausipalkan, säännölliseltä työajalta maksetut työaikalisät, suorituspalkat (esim. provisiot) sekä luontoisetujen verotusarvon.

Tuntipalkkaisilla työntekijöillä (lähinnä teollisuudessa ja rakentamisessa) säännöllisen työajan ansioon sisältyvät aika-, urakka- ja palkkiotyön ansiot (perusansio) sekä vuorotyö- ja olosuhdelisät.

Säännöllisen työajan ansioon ei lueta esimerkiksi yli- tai sunnuntaityöstä maksettuja korotuksia eikä tulos- ja voittopalkkioita.