Teollisuuden työntekijöiden palkat nousivat 1,5 prosenttia

08.05.2014

Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 1,5 prosenttia vuoden 2012 4. neljännekseltä vuoden 2013 4. neljännekselle, kertovat EK:n palkkatilastot.

Ansioiden nousu selittyy lähes kokonaisuudessaan työehtosopimusten palkankorotuksilla, jotka olivat teollisuudessa keskimäärin 1,4 prosenttia. Yrityskohtaisten palkankorotusten ja rakennemuutosten vaikutus eli niin sanottu palkkaliukuma jäi siis vähäiseksi.

Teknologiateollisuudessa keskiansio nousi 0,7 prosenttia sopimuskorotuksen ollessa 0,6 prosenttia. Rakentamisessa työntekijöiden ansiot nousivat keskimäärin 2,0 ja autoliikenteen työntekijöillä 1,7 prosenttia.

Taantuma ja rakennemuutokset hidastivat palkkojen nousua

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimukseen perustuvien palkankorotusten suuruus ja niiden voimaantulon ajankohta. Myös muutokset henkilöstön ja palkkojen rakenteessa vaikuttivat ansiokehitykseen useilla toimialoilla.

– Ansiokehitystä hidastivat sekä heikko suhdannetilanne että rakennemuutokset, jotka liittyvät palkansaajien ja yritysten vaihtuvuuteen. Niin sanottu palkkaliukuma on parin viime vuoden aikana ollut pienenemään päin, kun yritysten palkanmaksuvara on kaventunut, kertoo EK:n tilastopäällikkö Mikko Mankki.

Identtisten henkilöiden keskiansio nousi useimmilla aloilla kaikkien henkilöiden keskiansiota nopeammin. Koko teollisuudessa identtisten ansiokehitys oli 2,0 ja rakentamisessa 3,0 prosenttia. Identtiset henkilöt sisältyvät tilastoon sekä vertailujakson alussa että lopussa, joten henkilöstön vaihtuvuus ei vaikuta identtisten ansiokehitykseen.

Teollisuustyöntekijän keskiansio 16,80 euroa tunnissa

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2013 teollisuudessa 16,80, rakentamisessa 17,55 ja autoliikenteessä 15,50 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkiota. Tulospalkkioita sai 41 prosenttia teollisuuden työntekijöistä vuonna 2013.

EK:n palkkatilasto vuoden 2013 4. neljännekseltä kattaa lähes 200 000 henkilön palkkatiedot. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.

Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 (pdf)