Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan työntekijöillä ja toimihenkilöillä palkkatilastossa?

23.05.2018

Nimityksiä työntekijä ja toimihenkilö käytetään palkkatilastossa sen mukaan, sovelletaanko henkilöön työntekijöiden vai toimihenkilöiden työehtosopimusta. Vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä työskenteleviä kutsutaan ylemmiksi toimihenkilöiksi.

Työntekijät ovat yleensä olleet tuntipalkkaisia ja toimihenkilöt kuukausipalkkaisia. Perinteisiä tuntipalkkaisia työntekijöitä ovat esimerkiksi teollisuuden ja rakentamisen työntekijät. Sen sijaan monet palvelualojen työntekijäryhmät, kuten kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan työntekijät, ovat nykyään pääsääntöisesti kuukausipalkkaisia.

Viime vuosikymmeninä työntekijöiden ja toimihenkilöiden suhteellinen osuus palkansaajista on pienentynyt ja ylempien toimihenkilöiden osuus kasvanut, kun ns. suorittava työ on vähentynyt ja vaativa asiantuntijatyö on yleistynyt.

Talouskeskiviikko: Työllisyyden paraneminen näkyy palkkatilastoissa kahdella tavalla
Viikon graafi: Teollisuuden työntekijöiden ansiokehitys, identtiset henkilöt