Kuukausipalkat nousivat keskimäärin kaksi prosenttia

28.02.2014

Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 keskimäärin noin kaksi prosenttia. Ansiokehitykseen vaikuttivat sopimuskorotusten lisäksi rakennemuutokset ja yrityskohtaiset palkankorotukset. Tiedot ovat peräisin Elinkeinoelämän keskusliiton kuukausipalkkatilastosta, jota varten kerättiin tietoja yli 500 000:sta yksityisen sektorin palkansaajasta.

Kuukausiansiot nousivat teollisuuden toimihenkilöillä keskimäärin 2,1 prosenttia. Ansioiden nousu ylitti niukasti sopimuskorotusten vaikutuksen, joka oli 1,9 prosenttia. Niin sanottu palkkaliukuma jäi tällä kertaa totuttua pienemmäksi rakennemuutoksista johtuen. Teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ansiot nousivat suunnilleen yhtä paljon kuin toimihenkilöillä.

Rakennusalan toimihenkilöillä kuukausiansiot nousivat keskimäärin 2,4 prosenttia. Kaupan työntekijöillä ansioiden nousu oli keskimäärin 2,3 prosenttia ja matkailu- ja ravintolapalvelujen työntekijöillä 1,9 prosenttia. Useimmilla palvelualoilla ansiokehitys oli kahden ja kolmen prosentin välillä.

– Koska suurimmalla osalla aloista palkankorotukset olivat raamisopimuksen mukaisesti 1,9 prosenttia, ei suuria eroja tilastoidussa ansiokehityksessä päässyt syntymään, kertoo EK:n tilastopäällikkö Mikko Mankki.

Identtisten henkilöiden ansioiden nousu ripeää

Identtisten henkilöiden eli sekä vuonna 2012 että vuonna 2013 tilastossa mukana olleiden henkilöiden ansiot nousivat yleensä selvästi nopeammin kuin koko alan keskiansio. Identtisillä henkilöillä ansioiden nousu oli useimmilla aloilla kahden ja neljän prosentin välillä. Esimerkiksi teollisuuden toimihenkilöillä identtisten ansiokehitys oli 3,1 prosenttia ja kaupan työntekijöillä 2,9 prosenttia.

Identtisten henkilöiden ansioita seurattaessa eliminoidaan henkilöstön vaihtuvuuden vaikutus ansiokehitykseen, joten se kuvaa parhaiten työssä olevien ansioiden kehittymistä.

Tulospalkkiot laskivat edellisestä vuodesta

Teollisuuden kaikista toimihenkilöistä noin 61 prosentille maksettiin tulospalkkio vuonna 2013, mikä on yhtä suuri osuus kuin edellisenä vuonna. Kaupan alalla tulospalkkion sai kolmasosa henkilöstöstä. Tulospalkkioita saaneiden osuus pysyi useimmilla aloilla samansuuruisena kuin vuotta aiemmin.

Keskimääräinen tulospalkkio oli vuonna 2013 teollisuudessa 7,9 prosenttia ja kaupassa 5,6 prosenttia kokonaispalkasta. Tulospalkkion osuus kokonaispalkasta kasvoi vuodesta 2012 teollisuudessa ja rakentamisessa. Useimmilla palvelualoilla tulospalkkion osuus pieneni edellisvuodesta.