Yleisin kuukausiansion nousu oli 1-2 prosenttia vuonna 2018

13.03.2019

Palkkatilastoissa ansiokehitys esitetään yleensä suurista massoista laskettuina keskiarvoina. Keskiarvo tiivistää tilastoidun ansiokehityksen yhteen lukuun, mutta todellisuus on monimutkaisempi. Yksilötasolla ansioiden muutokset voivat vaihdella paljonkin, mutta toisaalta niillä on myös taipumus kasaantua lähelle sopimuskorotusta.

EK selvitti ansiokehityksen hajontaa analysoimalla yksittäisten henkilöiden ansioissa tapahtuneita muutoksia. Kehitystä tarkasteltiin ajanjaksolla syyskuu 2017 – syyskuu 2018, jolloin keskimääräinen ja yleisin sopimuskorotus oli 1,6 prosenttia. Ansiokäsitteenä käytettiin säännöllisen työajan ansiota, joka sisältää kiinteän kuukausipalkan lisäksi työaikalisiä, luontoisetuja ja suorituspalkkoja.

Joka kolmannella henkilöllä kuukausiansion muutos oli yhden ja kahden prosentin välillä eli käytännössä sopimuskorotuksen suuruinen. Neljäsosa muutoksista sijoittui kahden ja kymmenen prosentin välille, ja noin yhdeksällä prosentilla ansiot nousivat yli 20 prosenttia. Noin joka kuudennella henkilöllä kuukausiansio laski vuoden aikana.

Ansiotason suurempia nousuja selittää yleensä siirtyminen uusiin tehtäviin tai toisen työnantajan palvelukseen. Henkilökohtaiset, sopimuskorotuksen ylittävät palkankorotukset voivat perustua myös esimerkiksi hyvään työsuoritukseen tai työkokemuksen karttumiseen. Kuukausiansion laskua voivat selittää negatiiviset muutokset liikkuvissa palkanosissa kuten suorituspalkoissa. Jotkut joutuvat myös vaihtamaan matalapalkkaisempaan työhön, jos yritys esimerkiksi lopettaa toimintansa.

Ansiokehityksen hajonta on yksi palkanmuodostuksen joustavuutta kuvaava mittari. Suuri hajonta kertoo joustavasta, yritysten erilaisiin tilanteisiin sopeutuvasta palkanmuodostuksesta – pieni hajonta taas joustamattomasta ja keskitetysti säännellystä. Suomen yksityisellä sektorilla ansiokehityksen hajonta on pitkällä aikavälillä hieman kasvanut, mutta se on edelleen pienempää kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa paikallinen sopiminen on yleisempää.

Viikon kysymys: Mitä ovat ansioihin sisältyvät luontoisedut?
Viikon graafi:
Säännöllisen työajan ansion muutoksen hajonta syyskuu 2017 – syyskuu 2018