Kuukausiansiot nousivat keskimäärin kaksi prosenttia – koronakriisin vaikutus ansiokehitykseen vähäinen

24.03.2021

Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä syyskuusta 2019 syyskuuhun 2020 keskimäärin kaksi prosenttia. Vaikka palkkasumma kutistui vuonna 2020 yksityisellä sektorilla koronan negatiivisten työllisyysvaikutusten takia, nousivat keskiansiot useimmilla aloilla suhteellisen normaalia vauhtia.

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimusten palkankorotukset, jotka olivat EK:n aloilla keskimäärin 1,4 prosenttia. Teollisuuden toimihenkilöillä ansiokehitys oli 2,0 prosenttia, teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä 1,1 ja kaupan työntekijöillä 1,5 prosenttia. Rakentamisessa, jossa tilastojaksolle osui kaksi sopimuskorotusta, toimihenkilöiden keskiansiot nousivat 2,7 prosenttia.

Vaihtuvuus ja lisien pieneneminen hidastivat keskiansion nousua

Muutokset henkilöstörakenteessa hidastivat ansiokehitystä joillain aloilla. Esimerkiksi teollisuuden ylempien toimihenkilöiden tilastoon tuli merkittävä määrä uusia henkilöitä. Koska uusille työntekijöille maksetaan yleensä matalampaa palkkaa kuin kokeneille, muutos hidasti ylempien toimihenkilöiden keskiansion nousua.

Koska vaihtuvuus vaikuttaa joskus melko voimakkaasti tilastoituun ansiokehitykseen, on tärkeää tarkastella ansioiden muutosta myös identtisillä henkilöillä, jotka ovat mukana tilastossa sekä tarkastelujakson alussa että lopussa. Identtisten ansiokehitys oli sekä teollisuuden toimihenkilöillä että kaupan työntekijöillä 2,7 prosenttia ja teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä 2,9 prosenttia. Nopeinta ansiokehitys oli rakentamisen toimihenkilöillä, joilla identtisten keskiansio nousi 4,7 prosenttia.

Joillakin palvelualoilla työaikalisät pienenivät ainakin osittain koronakriisin vaikutuksesta. Työaikalisät ovat osa säännöllisen työajan ansiota, joten niiden pieneneminen hidasti myös keskiansion nousua näillä aloilla.

Kuukausiansio keskimäärin 3900 euroa kuukaudessa

EK:n jäsenyritysten henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli syyskuun 2020 palkkatilastossa 3900 euroa kuukaudessa. Mediaani eli keskimmäinen ansio oli 3526 euroa. Teollisuuden kaikkien toimihenkilöiden keskiansio oli 4 512 euroa kuukaudessa ja esimerkiksi kaupan alan koko henkilöstön keskiansio 3 253 euroa kuukaudessa.

Hieman yli kolmasosa kuukausipalkkatilastoon kuuluvista henkilöistä sai tulospalkkioita vuonna 2020. Tulospalkkioita saaneiden osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna useimmilla aloilla. Keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli seitsemän prosenttia kokonaisansioista. Suurimmat tulospalkkiot maksettiin teollisuuden ja rakentamisen ylemmillä toimihenkilöillä sekä rahoitusalalla.

EK:n kuukausipalkkatilastoa varten kerättiin tiedot noin 540 000:sta yksityisen sektorin palkansaajasta. Tiedot annetaan myös Tilastokeskukselle Suomen virallista palkkatilastoa varten.

Kuukausipalkkatilasto, syyskuu 2020