Komission minimipalkkaesitys ylittää EU:n toimivallan

28.10.2020

EU-komission tänään julkaisema direktiiviesitys ylittää selkeästi EU:n toimivallan. EU:n perustamissopimuksessa on nimenomaisesti sovittu, että palkoista ei voida säätää EU-tasolla vaan ne kuuluvat kansalliseen päätäntävaltaan.

Komission menettely on hyvin huolestuttavaa. Se laajentaa entisestään jo meneillään olevaa kehityssuuntaa, jossa EU-sääntely tunkeutuu alueille, jotka ovat kansallisen työmarkkinajärjestelmän ytimessä. Tässä kehityksessä pienten maiden asema on erityisen huono. Huolestuttavaa on myös se, mitä on luvassa seuraavaksi, jos jäsenvaltiot eivät nyt pidä kiinni toimivaltarajoista? Alkavatko toimivaltarajat hämärtyä entisestään ja tuleeko jatkossa vielä pidemmälle jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten toimivallan alueelle meneviä aloitteita?

Meillä täytyy olla mahdollisuus kehittää työmarkkinajärjestelmäämme omista lähtökohdistamme. Tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän mahdollisuuksia ottaa eri toimialojen ja yritysten erilaiset tarpeet huomioon. EU-tason palkkasääntely veisi kehitystä väärään suuntaan. Tästä syystä komission esitystä ei voida missään nimessä kannattaa.