Viivästyskorko alenee maksujärjestelyn piirissä oleville veroille – onko toimi riittävä?

15.04.2020

Osana verotuksen koronatoimenpiteitä hallitus on esittänyt, että Verohallinnon ns. huojennetun maksujärjestelyn piirissä olevat verot olisivat väliaikaisesti matalamman, esityksen mukaan neljän prosentin suuruisen viivästyskoron piirissä. Maksujärjestelyyn pääsemisen jälkeen viivästyskorko alenisi automaattisesti eikä sitä tarvitsisi erikseen vaatia.

Alennettu viivästyskorko koskee kaikkia yrityksiä ja kaikkia verolajeja. Muutos on perusteltu, koska nykyinen 7 prosentin viivästyskorko on korkea ja vaikeuttaa entisestään poikkeusolosuhteisiin joutuneiden yritysten taloudellista asemaa.

Vaikka muutos on oikean suuntainen, tulisi sen riittävyyttä tarkastella vielä erikseen erityisesti seuraavan kolmen kohdan osalta:

  1. Alennettu viivästyskorko koskee tällä hetkellä vain maksujärjestelyyn hakeutuvia yrityksiä. Myös sellaisilla yrityksillä, jotka eivät näe tarvetta varsinaiselle maksujärjestelylle, voi olla tilapäisiä maksuvaikeuksia koronavirusepidemian vuoksi. Siksi koronalennuksen laajentaminen myös muihin kuin maksujärjestelytilanteisiin olisi perusteltua.
  2. Hallituksen tulisi selvittää, olisiko viivästyskorkoa mahdollista laskea edelleen nyt esitetystä 4 prosentista tai vaihtoehtoisesti luopua koron perimisestä tilapäisesti jopa kokonaan. Neljänkin prosentin viivästyskorko on yhä korkea, koska esimerkiksi helmikuussa 2020 myönnettyjen uusien yrityslainojen keskikorko on ollut 1,55 %. Viivästyskoron perimisestä on luovuttu määräaikaisesti kokonaan esimerkiksi Hollannissa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Sveitsissä, Kreikassa ja Kyproksella.
  3. Jos yritysten maksuvaikeudet pitkittyvät, tulee alennetun viivästyskoron soveltamisajan jatkamista harkita nyt esitetyn mukaisesta.