Komissio ehdottaa EU:n verotusmuutoksiin viivästyksiä

Koronavirus on vienyt kaiken huomion ja resurssit niin yrityksissä kuin verohallinnoissa ympäri Euroopan. Komissio antoikin perjantaina 8.5. ehdotuksen ALV:n verotusmuutoksia koskevan paketin voimaansaattamisen siirtämisestä. Komissio ehdottaa, että arvonlisäverotuksessa verkkokaupan säännöksiä muuttavan eCommerce-paketin voimaantuloa siirretään puolella vuodella. Voimaantulo tapahtuisi 1.7.2021.

EU:ssa on tehty jo pitkään yhteistyötä verkkokaupan arvonlisäverotuksen kuntoon saattamiseksi. Asia on tärkeä kotimaisten yritysten näkökulmasta erityisesti kilpailuneutraliteetin vuoksi. eCommerce-paketin yksi merkittävimmistä muutoksista on se, että jatkossa alustat ovat verovelvollisia alustalla toimivien itsenäisten myyjien sijasta. Näin saadaan turvattua veroeurot ja varmistettua kilpailuneutraliteetti.

– eCommerce-paketin voimaansaaton mukana Suomesta poistuu myös vähäisen maahantuonnin raja. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolelta tulevat tuotteet verotetaan täällä jo ensimmäisestä eurosta lähtien. Kotimaisten verkkokauppiaiden näkökulmasta puolen vuoden viivästyminen tarkoittaakin huonoja uutisia, toteaa EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola.

Valmistautuminen on tärkeää EU-tason muutoksissa. Yritysten ja jäsenvaltioiden raportointijärjestelmien on oltava valmiina.

– EU-tason muutoksen voimaansaattaminen 2021 alusta olisi vähintäänkin haasteellista, jos kaikkien EU-maiden omat järjestelmät eivät olisi vielä valmiita. Käsitykseni mukaan Suomessa asioiden valmistelu on ollut kuitenkin hyvässä vauhdissa. Kaikilla jäsenvaltioilla on puoli vuotta lisäaikaa saada omat raportointijärjestelmänsä kuntoon, jos komission esitys hyväksytään, sanoo Ruohola.

Komissio ehdottaa jäsenvaltioille lisäksi kolmen kuukauden lisäaikaa ns. DAC6-direktiivin mukaiseen rajat ylittävien järjestelyjen raportointiin.

– Komission mukaan koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vaikeuttavat voimakkaasti yritysten ja yhteiskunnan normaalia toimintaa. Tämä koskee myös raportointivelvollisten kykyä täyttää DAC6-direktiivin mukaiset ilmoitusvelvoitteensa ja kansallisten verohallintojen kykyä kerätä ja käsitellä saatua tietoa. Siksi komissio katsoo, että lisäajalle on tarvetta, EK:n veroasiantuntija Lauri Lehmusoja toteaa.

Lisäaika koskisi myös eräitä DAC2-direktiivin mukaisia finanssitilitietojen raportointivelvoitteita ja sitä voitaisiin jatkaa vielä kolmella kuukaudella.