Tiina Ruohola: Uudistetaan EU:n ALV-pelisääntöjä yrityslähtöisesti ja digitaalisesti

EU:n seuraavalla viisivuotiskaudella ratkeaa, kuinka vientiyrityksemme jatkossa hoitavat laskutustaan ja siihen liittyvää ALV-raportointia eurooppalaisilla sisämarkkinoilla. Tavoitteemme on kirkas: kehitetään EU:ta arvonlisäverotuksenkin osalta modernisti: markkinatalouden lähtökohdista ja digitalisaatiota hyödyntäen, kirjoittaa EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola.

EU:ssa tehdään lähiaikoina merkittäviä päätöksiä, jotka vaikuttavat Suomenkin vientiyritysten edellytyksiin tehdä kauppaa muiden EU-maiden kanssa. Yksi konkreettisista uudistuksista koskee sitä, kuinka asiakkaiden laskutus ja arvonlisäveron veloittaminen jatkossa tapahtuisi EU-maiden välisessä B-to-B-kaupankäynnissä.

Isona uhkakuvana on ollut eteläisten EU-maiden ajama lopputulos, jossa yritysasiakkaille menevät laskut tulisikin kierrättää valtion viranomaisen kautta – sen sijaan että ne lähetettäisiin suoraan asiakkaalle. Tätä on perusteltu keinona suitsia alvin kiertoa.

Tosiasiassa tämä kuitenkin tarkoittaisi käytännössä sitä, että viranomainen kytkettäisiin osapuoleksi vientiyrityksen asiakassuhteeseen ja laskutukseen. On sanomattakin selvää, että tämä ei markkinatalouden asetelmiin istu. Valtavasta lisäbyrokratiasta puhumattakaan. 

Siksi EK on vaikuttanut yhdessä kattojärjestömme BusinessEuropen kanssa paremman lopputuloksen puolesta. Meidän ajamassa mallissa lasku lähetään myös tulevaisuudessa aina yritykseltä suoraan asiakkaalle. Alvia koskeva viranomaisraportointi voi tapahtua tämän jälkeen, mutta marssijärjestyksen on säilyttävä. Hyvä myönnytys on myös se, että kuukausittaisista yhteenvetoilmoituksesta ollaan luopumassa, mikä osaltaan kohtuullistaa yritysten hallinnollista taakkaa.

Onneksi yllä kuvattu uhkakuva vaikuttaa väistyneen. Valmistelu on etenemässä tavoitteemme mukaisesti siihen suuntaan, että arvonlisäverotuksen ratkaisuna olisi valtiovetoisuuden sijaan markkinatalouden mukaiset ratkaisut.  

Olen itse ollut viime vuodet aitiopaikalla asiaa ajamassa, kun puheenjohdan BusinessEuropen alv-työryhmää. Työ jatkuu – ratkaisun hetket ajoittunevat EU-vaalien jälkeiselle komissiokaudelle. Jatketaan siis samaa vahvaa suomalaista joukkuepeliä, jotta EU:ta kehitetään alv-verotuksenkin osalta modernisti ja digitalisaatiota hyödynnetään järkevästi, myös yritysten lähtökohdista katsoen. Se on myös Suomen vientiyritysten etu.