Verotuksen muutokset vuodenvaihteessa

Vuodenvaihde tuo muutamia muutoksia verotukseen. Muutokset koskevat mm. tuloverotusta ja arvonlisäverotusta.

Vuodenvaihteen muutokset tuloverotukseen:

  • Ansiotuloveroperusteisiin tehdään 2,5 prosentin indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Sekä työntekijän että työnantajan sosiaalivakuutusmaksut nousevat. Kokonaisuutena verotus kiristyy kaikissa tuloluokissa siten, että kiristys keskituloisella palkansaajalla on 0,2–0,4 prosenttiyksikköä.
  • Liikenteen työsuhde-etuja uudistetaan. Vuodesta 2021 alkaen työsuhdematkalippu on verovapaata tuloa 3 400 euroon saakka vuodessa ja nykyinen veronalainen osa (300-750 euroa) poistuu. Täyssähköautojen verotusarvo alenee 170 eurolla kuukaudessa. Etujen ulottamiSTA ladattaviin hybrideihin ja kaasuautoihin selvitetään vuoden 2021 kehysriiheen mennessä. Sähköauton latausetu vapautetaan verosta. Työsuhdepolkupyörä säädetään verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa. Uudistuksella tuetaan myös kevyen ja julkisen liikenteen sekä liikkumispalvelujen käyttöä. Muutokset ovat voimassa vuosina 2021–2025.
  • Listaamattomien yhtiöiden henkilöstön palkitsemisen verokannustin tulee voimaan. Verovelvollisen merkitessä osakeannissa työnantajanaan toimivan listaamattoman osakeyhtiön osakkeita veronalaista ansiotuloa muodostuu vain siltä osin kuin merkintähinta alittaa varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaisesti yhtiön osakkeelle lasketun yhtiön nettovarallisuuteen perustuvan matemaattisen arvon.
  • TKI-lisävähennys otetaan käyttöön määräaikaisena verovuosille 2021–2024. Lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia yrityksen TKI-toimintaan liittyvien tutkimusyhteistyöhankkeiden alihankintalaskuista, sen enimmäismäärä on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa per verovuosi.
  • Ulkomaille maksettujen listayhtiöosinkojen lähdeverotusmenettelyä koskevat lakimuutokset tulevat voimaan. Listayhtiöosinkojen lähdeverotuksessa siirrytään ns. TRACE-mallin mukaiseen menettelyyn.

Lisätietoja:
Anita Isomaa
Lauri Lehmusoja

Vuodenvaihteen muutokset muuhun verotukseen:

  • Arvonlisäverovelvollisuuden vähäisen toiminnan raja nousee 10 000 eurosta 15 000 euroon. Tämä voi aiheuttaa muutoksia kaikkein pienimmille yrityksille.
  • Auto- ja valmisteverotuksen menettelyissä tapahtuu muutoksia, kun näihin veroihin aletaan soveltamaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakia. Valmisteverotuksen eräpäivät ja ilmoitustenantoajat yhtenäistetään arvonlisäverotuksen kanssa. Ensimmäiseksi muutoksenhakuasteeksi vuoden alusta tulee oikaisulautakunta.
  • Teollisuuden sähkövero eli alemman sähköveroluokan II vero alennetaan EU:n minimiin.

Lisätietoja:
Tiina Ruohola