Käytännön vinkkejä: kaupankäynti Ahvenanmaalle sijoittautuneiden yritysten kanssa

Ahvenanmaa on yksi EU:n erityisistä veroalueista. Ahvenanmaalla sovelletaan kuitenkin samoja verolakeja kuin muuallakin Suomessa. Erityisen veroalueen asemalla on merkitystä kaupankäyntiin, sillä tavarakauppaan sovelletaan vientiä ja tuontia koskevia säännöksiä. Palvelukauppaan sovelletaan kotimaan kaupan säännöksiä.

Ahvenanmaa kuuluu osana Suomea Euroopan unioniin ja tulliunioniin, mutta on EU:n veroalueen ulkopuolella eli verotuksen näkökulmasta niin sanottu kolmas alue. Suomen liittyessä EU:n jäseneksi päätettiin Ahvenanmaa jättää EU:n arvonlisä- ja valmisteveroharmonisoinnin ulkopuolelle. Tämän vuoksi Ahvenanmaalla on veroraja niin muun Suomen kuin muiden EU-maiden kanssa.

”Syy veropoikkeukseen on hyvien liikenneyhteyksien turvaaminen: EU:n veroharmonisoinnin myötä tax free -myynti kansainvälisessä laiva- ja lentoliikenteessä päättyi EU-maiden välillä, mutta veroalueen ulkopuolella tax free -myynti on yhä mahdollista Ahvenanmaan ja muiden EU-maiden välillä. Esimerkiksi laivat, jotka pysähtyvät Ahvenanmaalla, saavat siis harjoittaa tax free -myyntiä. Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvista monista saarista johtuen liikennekustannukset ovat korkeat ja saarimaakunta on riippuvainen hyvistä yhteyksistä”, toteaa Valtteri Satomaa Ahvenanmaan kauppakamarista.

Hyvien liikenneyhteyksien kääntöpuolena lähtökohtaisesti kaikki tavarakauppa verorajan yli on vientiä ja tuontia tullimuodollisuuksin. Vientimyynti on 0 % verokannan alaista ja verot maksetaan tuonnin yhteydessä. Tullimaksuja ei peritä, koska Ahvenanmaa kuuluu EU:n tullialueeseen.

”Ahvenanmaan erityisasema ei vaikuta valtion verotusoikeuteen Ahvenanmaalla tapahtuvien myyntien osalta. Arvonlisä- ja valmisteverojen suuruus ja perusteet ovat samat kuin muualla Suomessa ja veronsaaja on Suomen valtio, eikä Ahvenanmaalla ole liikenteen tax free -myynnin lisäksi muita veroetuja”, sanoo Tiina Ruohola, EK:n välillisen verotuksen asiantuntija.

Manner-Suomesta Ahvenanmaalle tapahtuvaan tavaramyyntiin sisältyy maakuntaan sijoittautuneen yrityksen näkökulmasta haasteita.

”Ahvenanmaalaisten yritykset kärsivät raskaasta hallinnosta, joka tullimuodollisuuksiin liittyy. Tullimuodollisuudet aiheuttavat korkeita kustannuksia esimerkiksi oman työajan tai henkilöstö- ja huolitsijakulujen muodossa, sekä ylimääräistä työtä esimerkiksi käytännön tullaamisena, yleisenä hallintona, tavarantoimittajien löytämisenä ja niiden opastamisena. Moni yrityksistä onkin palkannut henkilökuntaa hoitamaan tullauksia. Osa ahvenanmaalaisista yrityksistä kertoo myös menettäneensä tavarantoimittajia niin Manner-Suomessa kuin Ruotsissa, sekä tietävänsä potentiaalisia tavarantoimittajia, jotka eivät halua lähettää tavaraa Ahvenanmaalle tullibyrokratian vuoksi”, sanoo Satomaa.

Kaupankäynti Ahvenanmaalle sijoittautuneiden yritysten kanssa on kuitenkin täysin mahdollista ja jopa yksinkertaista, kun huomioi pari asiaa:

  • Vientimyynti Manner-Suomesta Ahvenanmaalle on 0 % verokannan alaista, sillä tuoja maksaa verot tuonnin yhteydessä. Todisteeksi 0 % verokannan alaisesta myynnistä myyjä tarvitsee esimerkiksi ostajan tuonti-ilmoituksen tai rahtiasiakirjan, josta käy ilmi, että kyseessä on ollut vienti.
  • Suomen sisällä ei tarvitse tehdä vienti-ilmoitusta, sillä ostajan tuonti-ilmoitus kattaa sekä viennin että tuonnin verorajan yli. Tämän helpotuksen mahdollistaa EU-lainsäädäntö saman jäsenvaltion sisällä.

Ahvenanmaan kauppakamarilla (Ålands Näringsliv) on verorajatoimisto, joka tarjoaa maksutonta neuvontaa kaupankäynnin ja tullaamisen suhteen. Lisätietoja verorajasta löytyy myös Verohallinnon ohjeesta.

Lisätietoja:
Tiina Ruohola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, tiina.ruohola(at)ek.fi, p. 040 519 8868
Valtteri Satomaa, Ålands Näringsliv, valtteri.satomaa(at)naringsliv.ax, p. 018 529 302