Lettan sisämarkkinaraportti – näihin aloitteisiin tulevalla EU-kaudella on syytä tarttua

29.05.2024

EU:n sisämarkkinaraportin laatija, Italian entinen pääministeri Enrico Letta on loppuviikosta Suomessa tapaamassa politiikan ja elinkeinoelämän johtoa. EK on poiminut Lettan raportista Suomelle hyödyllisiä ehdotuksia, joita tulevan EU-komission tulisi ripeästi edistää.

Suomen-vierailun aiheena on Enrico Lettan huhtikuussa jäsenmaille luovuttama raportti, joka sisältää merkittäviä sisämarkkinoita koskevia parannusehdotuksia jäsenmaiden ja komission harkittaviksi.

Lettan raportti on monella tapaa tärkeä Suomelle, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton EU-asioista vastaava johtaja Lotta Nymann-Lindegren:

”60 prosenttia Suomen viennistä menee EU-maihin. Siksi on erinomaista, että sisämarkkinoiden esteet ja kehityskohteet saavat nyt korkean tason huomiota. Kun panostamme sisämarkkinoihin, vahvistamme myös EU:n edellytyksiä pärjätä globaalissa kilpailussa. Lettan suositukset eivät saa hautautua vaalien jälkeen, vaan uuden komission on tärkeää tarttua toimeen nopeasti ja pragmaattisesti.”

EK on poiminut Lettan raportista Suomelle hyödyllisiä kannanottoja, joiden etenemiseen ja konkreettisempaan sisältöön haluamme vaikuttaa:

  • EK on peräänkuuluttanut EU-tason ratkaisua jäsenvaltioiden väliseen valtiontukikilpailuun. Letta esittää EU:lle uutta rahoitusvälinettä strategisille investoinneille. Esitys vastaa perusidealtaan EK:n helmikuussa esittämää EU-instrumenttia, kunhan pidetään kiinni ns. excellence-periaatteesta: rahoitusta on myönnettävä ainoastaan hankkeiden paremmuuden perusteella vihreää siirtymää ja puolustusteollisuutta vahvistaville hankkeille.
  • Pääomamarkkinaunionia on mielestämme kehitettävä edelleen. Myös Letta patistaa luomaan aidot pääomamarkkinat, jotta yksityiset pääomat saadaan vauhdittamaan talouden rattaita ja rahavirrat liikkumaan jäsenmaiden välillä. Luottojen arvopaperistamismarkkinat on elvytettävä. Taksonomiaa ja muita kestävän rahoituksen välineitä on jatkokehitettävä.
  • Vihreä siirtymä ja kiertotalouden sisämarkkinat ovat EK:n keskeisiä EU-tavoitteita. Letta alleviivaa puhtaan ja kohtuuhintaisen energian ja toimivan energiamarkkinan merkitystä EU:n talouden tulevaisuudelle. Myös kiertotaloudessa tulisi saada luotua yhteiset sisämarkkinat ja edistää kierrätysmateriaalin saatavuutta.
  • EK:n tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisia energia-, liikenne- ja digiyhteyksiä (TEN-verkot). Letta korostaa TEN-liikenneverkkojen merkitystä EU:n kasvulle ja kilpailukyvylle, ja ehdottaa CEF-rahoitusvälineen vahvistamista myös ilmastonmuutoksen ja sotilaallisen liikkuvuuden huomioimiseksi. Tämä on olennaista Suomen saavutettavuuden kannalta.
  • Digi- ja datatalous tulee nostaa sisämarkkinakehityksen etulinjaan, mitä myös Letta puoltaa. Kiinnostava on myös Lettan esittämä ajatus uudesta ’viidennestä vapaudesta’: ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien ohella myös osaaminen tulee saada liikkumaan joustavammin Euroopan sisällä. Tähän on haettava keinoja esimerkiksi laajentamalla tutkintojen ja ammattipätevyyksien tunnustamista jäsenmaiden välillä.
  • Eurooppalaisten yritysten on päästävä paremmin kiinni globaaleihin markkinoihin. Myös Letta nostaa tämän esille ehdottaen, että kauppasopimuksia on uudistettava muuttuneen maailmantalouden tarpeisiin. Vientivalvonnan koordinaatiota ja pakotteiden valvontaa on tehostettava.

Tiedote englanniksi.