Mitä tarkoittaa kustannuskilpailukyky?

03.01.2024

Kustannuskilpailukyky viittaa yrityksen tai maan kykyyn tuottaa tavaroita tai palveluita kilpailukykyiseen hintaan verrattuna muihin toimijoihin.

Kustannuskilpailukykyä mitataan yleisesti nimellisellä yksikkötyökustannusindeksillä. Tällä indeksillä mitataan palkkojen keskimääräistä muutosta suhteessa tuottavuuden muutokseen. Jos palkat nousevat suhteessa enemmän kuin tuottavuus verrattuna kilpailijamaihin, heikkenee tällaisen maan kustannuskilpailukyky ja se vaikeuttaa maan vientiyritysten mahdollisuuksia menestyä ulkomaankaupassa. Vastaavasti kilpailijamaita matalampi palkkojen nousu tai nopeampi tuottavuuskasvu parantavat kustannuskilpailukykyä ja sitä kautta vientiyritysten mahdollisuuksia.

Suomalaisille yrityksille kustannuskilpailukyvyn merkitys on erityisen tärkeä. Kustannuskilpailukyvyn parantaminen ja ylläpitäminen on tärkeä osa suomalaisten yritysten strategiaa niiden pyrkiessä kasvamaan, innovoimaan ja menestymään niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Kustannuskilpailukyky on pitkän heikentymisen jälkeen kohentunut viime vuosina.