EK:n Osaamisavain-kysely: Yritysten rekrytointiaikeet kääntymässä kasvuun

27.06.2024

Yritysten toteutuneet rekrytoinnit ja rekrytointiaikomukset ovat kääntyneet maltilliseen kasvuun. Toteutuneiden rekrytointien määrä kasvoi marraskuusta 2023 toukokuuhun 2024 noin 10 prosenttia ja rekrytointiaikomukset seuraavalle puolelle vuodelle kasvoivat noin 15 prosenttia. Tätä ennen rekrytoinnit ja rekrytointiaikomukset olivat laskeneet yhtäjaksoisesti vuoden 2022 syksystä lähtien. Tiedot käyvät ilmi toukokuussa toteutetusta EK:n yrityskyselystä.

“Rekrytointien ja rekrytointiaikomusten kasvu antaa uskoa siihen, että talous on kääntymässä kasvuun. Pitkään jatkunut epävarmuus taloudessa on toivon mukaan helpottamassa ja sen myötä yritykset uskaltavat lisätä rekrytointeja. Rekrytointimäärät voivat kasvaa nopeastikin, mikäli talouskasvu pääsee kunnolla käynnistymään”, EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen sanoo.

Yleisimpinä syinä yritysten tekemille rekrytoinneille ovat edelleen poistuman korvaaminen (75 % vastaajista), tarve uudenlaiselle osaamiselle (43 % vastaajista) ja lisääntynyt työvoiman tarve (41 % vastaajista).

Työpaikkoja on jäänyt viimeisen kuuden kuukauden aikana täyttämättä sopivien hakijoiden puuttumisen takia lähes 10 000. Yli kolmasosalla kyselyyn vastanneista yrityksistä oli jäänyt työpaikkoja täyttämättä osaavan työvoiman puutteen vuoksi.

“Sopivien hakijoiden puuttumisen johdosta täyttämättä jääneet työpaikat kertovat osaamisen kohtaanto-ongelmasta. Yritysten tarpeet ja työnhakijoiden osaaminen eivät kohtaa riittävissä määrin.  Tilanne voi heikentyä huomattavastikin talouskasvun kunnolla käynnistyessä”, toteaa Ulla Heinonen.

Tutustu tuloksiin infografiikkana

EK:n Osaamisavain-yrityskysely toteutettiin toukokuussa 2024. Siihen vastasi 631 EK:n jäsenyritystä. Kysely toteutetaan puolivuosittain. 

Lisätiedot:
johtaja Ulla Heinonen, puh. 040 550 6982
asiantuntija Mikko Vieltojärvi, puh. 044 534 5294