Kysely: Rekrytoinneilla korvataan poistumaa – osaajatarve kaikilla koulutustasoilla

29.08.2023

Merkittävin syy yritysten rekrytoinneille on poistuman korvaaminen. Lähes 90 prosenttia yrityksistä mainitsi tämän merkittävimpänä uuden rekrytoinnin syynä. Seuraavan viiden vuoden aikana ennakoitu osaajatarve on kasvamassa kaikilla koulutustasoilla. Tiedot käyvät ilmi EK:n Osaamisavain-kyselystä, joka toteutettiin keväällä 2023.

Yleisimmät syyt yritysten rekrytoinneille ovat poistuman korvaaminen (87 % vastaajista), lisääntynyt työvoiman tarve (60 %) ja tarve uudenlaiselle osaamiselle (45 %). Työpaikan vaihtaminen, uusiin tehtäviin siirtyminen, eläköityminen ja muut vastaavat syyt ovat säilyneet nyt neljättä kertaa tehdyn kyselyn merkittävimpänä tekijänä uudelle rekrytoinnille.

Kyselyssä tiedusteltiin jäsenyritysten odotuksia osaajatarpeen muutoksesta seuraavan viiden vuoden aikana koulutustasoittain. Voimakkaimmin rekrytointitarpeen ennakoidaan lisääntyvän ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta. Noin 15 prosenttia vastanneista yrityksistä ennakoi ammatillisesti koulutettujen rekrytointitarpeen kasvavan merkittävästi seuraavan viiden vuoden aikana. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta rekrytointitarpeen arvelee kasvavan merkittävästi 8 prosenttia ja yliopistojen perustutkintojen osalta 7 prosenttia vastanneista yrityksistä.

”Kyselyn tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että osaajapula koskettaa kaikkia koulutustasoja. Julkisuudessa on puhuttu paljon korkeakoulutettujen määrän lisäämisestä, mutta yritysten rekrytointitarpeet koskevat vähintään yhtä lailla ammatillisesti koulutettuja”, sanoo EK:n asiantuntija Mikko Vieltojärvi.

Osaajatarvetta ei ole kuitenkaan mahdollista paikata pelkästään kotimaisella työvoimalla. Reilu neljännes kyselyyn vastanneista yrityksistä suunnittelee rekrytointia ulkomailta. Kyselyn perusteella suurimmaksi haasteeksi ulkomailta rekrytoimisessa vastanneet yritykset nostivat maahantuloon liittyvän byrokratian (58 % vastaajista), sopivien työntekijöiden löytämisen (48 %) ja Suomen houkuttelevuuden ulkomaisen työvoiman näkökulmasta (40 %).

”Suomella ei ole varaa antaa yhtään tasoitusta kilpailussa kansainvälisistä osaajista. Suomen on panostettava voimakkaasti työhön johtavaan maahanmuuttoon liittyvän byrokratian vähentämiseen ja Suomen maakuvan vahvistamiseen. Tämä on elintärkeää maamme tulevaisuuden ja hyvinvointivaltion turvaamisen kannalta”, Vieltojärvi teroittaa.

EK:n Osaamisavaimen tiedonkeruu toteutettiin toukokuussa 2023. Siihen vastasi 820 EK:n jäsenyritystä. Kysely on toteutettu puolivuosittain nyt neljä kertaa. 

Osaamisavain tulokset