EK:n selvitys: Vihreän siirtymän osaamistarpeet toimiala- ja työtehtäväriippuvaisia

17.01.2024

Yhä kiihtyvä vihreä siirtymä on koko yhteiskunnan läpäisevä muutos. Se tulee muuttamaan työtehtäviä ja työn tekemisen muotoja. Tämä heijastuu yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeisiin. EK:n tekemän selvityksen perusteella ei voida osoittaa tiettyjä osaamisia, jotka yksistään mahdollistavat vihreän siirtymän onnistumisen, vaan osaamistarpeet ovat vahvasti toimiala- ja työtehtäväriippuvaisia. 

Selvityksen perusteella vihreä osaaminen rakentuu kerroksittain. Se on yhdistelmä yleisiä ja digitaalisia valmiuksia sekä työssä tarvittavaa osaamista. Vihreässä osaamisessa korostuvat laaja ymmärrys kestävyysnäkökulmista sekä kyky tunnistaa markkinamahdollisuudet ja mukautua uusiin työtehtäviin innovaatioiden myötä. 

Vihreä siirtymä antaa meille eväitä taloudelliseen kasvuun. Tämän vuoksi on varmistettava, että meillä on edellytykset käyttää hyväksemme tämä mahdollisuus.  

“Vihreän siirtymän rinnalla kulkee digitalisaatio ja sen myötä syntyvät uudet vihreän siirtymän osaamistarpeet. Nämä kaksi vierekkäin kulkevaa murrosta edellyttävät eri toimialoilla toimivien yritysten osaamistarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista kaikilla koulutusasteilla ja työelämässä. Avainasemassa tässä on vuorovaikutus yritysten ja koulutuksen järjestäjien välillä”, sanoo EK:n johtaja Ulla Heinonen. 

EK:n tekemä vihreän osaamisen jäsennys pohjautuu vihreästä osaamisesta tehtyyn tutkimukseen, erilaisiin tausta-aineistoihin (esim. OECD, EU, Cedefop) ja lukuisiin haastatteluihin EK:n toimialaliittojen asiantuntija- ja yritysryhmissä. Julkaisussa on neljä yritysesimerkkiä eri toimialoilta.