Mikko Vieltojärvi bloggaa: Oppivelvollisuuden pidentäminen ei auta nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä

Hallitusohjelman tavoite toisen asteen tutkinnosta jokaiselle peruskoulun päättävälle on tärkeä. Suomalaisilla työmarkkinoilla on yhä vähemmän työpaikkoja, joihin on mahdollista työllistyä ilman perusasteen jälkeistä koulutusta. Myös OECD:n tilastojen perusteella koulutuksen puute lisää huomattavasti nuorten syrjäytymisriskiä.

Hallitusohjelman kirjaus toisen asteen tutkinnoista kaikille nuorille sisältää paljon hyvää. Toisen asteen koulutuksen keskeyttämisten syiden selvittäminen on hyvä lähtökohta. Samoin lupaus peruskoulun vahvistamisesta, jotta jokainen saa riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta on tervetullut. Osaamisen perusta luodaan peruskoulussa ja meillä on olemassa huolestuttavia merkkejä nuorten osaamisen rapautumisesta mm. lukutaidon osalta. Osaamispohjan vahvistaminen osaamistakuulla oli keskeisenä osana myös EK:n vaalitavoitteita.

Oppivelvollisuuden pidentämiseen 18-vuoteen ja maksuttoman toisen asteen toteuttamiseen on varattu rahoitusta vuodelle 2023 107 miljoonaa euroa. Pelkään pahoin, että tämä raha kuluu valtaosin maksuttoman toisen asteen toteuttamiseen, kun tarve olisi osaamisen vahvistamiseen peruskoulussa ja henkilökohtaiseen tukeen sitä tarvitseville. Isoilta osin hyvätuloisille kohdistuva tulonsiirto on kovin tehoton keino varmistaa toisen asteen tutkinnon suorittaminen kaikille. Erityisesti, kun rahan puute on nuorisobarometrin perusteella varsin harvinainen syy koulutuksen keskeytyksille. Varattu rahoitus on myös kovin pieni suhteessa arvioituihin kustannuksiin. Esimerkiksi Kuntaliitto on laskenut kustannuksiksi 183 miljoonaa vuodessa.

Tavoite toisen asteen tutkinnosta koko ikäluokalle on erinomainen, mutta keinot sen saavuttamiseksi hallituksen olisi syytä jättää valmistelun aikana päätettäviksi. Oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen saakka ei ole mikään 2000-luvun peruskoulu-uudistus, vaan puutteellisesti resursoitu näennäisratkaisu, joka ei ratkaise koulutuksen keskeyttämisen taustalla olevia syitä. Suomalaisten nuorten vuoksi toivon kuitenkin olevani väärässä. Valmistelussa tulee arvioida realistisesti kustannukset ja eri vaihtoehdot sekä tehdä johtopäätökset vasta sen jälkeen.

Lue muita hallitusohjelma-arviointeja Ajassa-blogista