Taina Susiluoto: Oppimisvaikeuksiin on puututtava jo peruskoulussa

06.11.2020

Opetusministeri Li Andersson otti kantaa EK:n teettämään tutkijaselvitykseen liittyen oppivelvollisuusuudistukseen ja peräänkuulutti elinkeinoelämän omaa vaihtoehtoa (HS 4.11.). Koulutusasioista vastaavan johtajamme Taina Susiluodon vastaus julkaistiin Helsingin Sanomissa 6.11.2020.

Kritiikkimme kärki liittyy panostusten kohdentamiseen: toinen aste on aivan liian myöhäinen vaihe yrittää ratkaista oppimisvaikeuksia ja perustaitojen puutteita. Tämän puolesta puhuvat PISA-tutkimustenkin tulokset – lähes 15 prosenttia suomalaisnuorista päättää peruskoulun ilman jatko-opinnoissa tarvittavaa luku- ja kirjoitustaitoa ja matematiikan osaamista. Myös teettämämme tutkija-arvio korostaa, että oppiminen alkaa eriytyä jo alaluokilta alkaen.

Siksi elinkeinoelämä tarjoaa oppivelvollisuusuudistuksen vaihtoehdoksi niin sanottua perustaitojen osaamistakuuta. Sen ideana on varhainen puuttuminen oppimisvaikeuksiin jo peruskoulun puolella. Olennaista on oppimisanalytiikan hyödyntäminen, minkä ansiosta oppimisvaikeudet tunnistettaisiin jo siinä vaiheessa, kun osaamisen erot ovat helpoiten kurottavissa kiinni.

Mitä EK:n malli sitten tuottaisi? Varhaisen puuttumisen sekä tehokkaan yksilöllisen tuen ansiosta varmistettaisiin, että jokaisella nuorella olisi riittävät äidinkielen ja matematiikan taidot peruskoulun päättyessä. Tämä on edellytys sille, että nuori pystyy pärjäämään toisen asteen opinnoissa.

Olemme myös esittäneet, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin tulee tarjota apua matalalla kynnyksellä. Perustason mielenterveyspalvelujen tulisi olla yhdenvertaisesti saatavilla kaikissa Suomen kouluissa eri puolilla maata. Tarve on huutava, sillä joka viides nuori kärsii mielenterveysongelmista.

EK:n tarjoama vaihtoehto eroaa hallituksen uudistuksesta myös rahoituksen suuntaamisen osalta. Oppivelvollisuusuudistuksessa merkittävä osa lisärahoituksesta käytettäisiin oppimateriaaleihin ja koulumatkoihin. Elinkeinoelämän mallissa rahoitus kohdennettaisiin suoraan oppimisen tukeen.

Hallituksen alkuperäiselle tavoitteelle annamme täyden tuen: koulukeskeytyksiin on löydettävä ratkaisu ja toisen asteen koulutus on taattava yhä useammalle. Nyt on vain löydettävä parhaat keinot tavoitteen toteuttamiseksi. Avainasemassa on huolellinen vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi taloustieteen ohella myös kasvatustieteen ja nuorisotutkimuksen pohjalta.

Taina Susiluoto
johtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Helsingin Sanomissa 6.11.2020