Ulla Heinonen: Vihreä siirtymä ei toteudu ilman tekijöitä  

10.05.2023

Jotta suomalaiset yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa, on Suomen koulutusjärjestelmän oltava kunnossa ja pysyttävä mukana elinkeinoelämän muutoksessa. Tämä onnistuu vain tiivistämällä yhteistyötä yritysten, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen kesken. Näin voidaan myös parhaiten vastata yritysten vihreän kasvun osaajatarpeisiin.  

Vihreä siirtymä haastaa yhteiskuntaamme ja yrityksiämme. Se vaatii uusia tuotannon ja kuluttamisen tapoja, ratkaisuja sekä investointeja puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen, kestäviin materiaaleihin ja palveluihin. Muutos haastaa kaikkia toimialoja ja arvoketjuja. Onnistuessamme vihreä kasvu mahdollistaa Suomen vihreän siirtymän, yritysten kasvun ja viennin kasvamisen. 

Vihreää kasvua ei synny ilman osaamista. Uusien ratkaisujen innovointi ja kehitys vaatii tekijöitä ja osaamista. Sama pätee tuotteiden ja palveluiden rakentamiseen ja tuottamiseen. Uudistuakseen ja kasvaakseen elinkeinoelämä tarvitsee monenlaisia osaajia: sekä korkeakoulutettuja että ammattiosaajia. Uusia tuotteita ja palveluja ei synny, jos niitä ei kehitetä, rakenneta, kaupallisteta, valmisteta ja tuoteta. Koko osaamisen ketjusta on huolehdittava. 

 ’Ihmistä tarvitaan aina’ syntyi tarpeesta nostaa keskusteluun ammattiosaamisen merkitys yhteiskunnassa. EK kutsui mukaan yrityksiä, järjestöjä ja oppilaitoksia omilla viestintätoimillaan nostamaan näkyville ihmisiä ammattien takana ja tuomaan inhimillisempää otetta ammattiosaamista koskevaan viestintään. Kyse ei ole käsipareista vaan IHMISESTÄ.     

 Ammattiosaaminen on korvaamatonta. Vihreää kasvua ei synny ilman käytännön tekijöitä.  

Ulla Heinonen puhui ammatillisen osaamisen merkityksestä vihreän siirtymän toteuttamisessa 9.5.2023 EK:n, SAK:n, Omnian ja Skills Finlandin Ihmistä tarvitaan aina -seminaarissa Taitaja-tapahtumassa Espoossa. Ihmistä tarvitaan aina -kampanja on päässyt YLE:n yleishyödyllisten tietoiskujen paikalle ja sitä esitetään YLE TV1:llä viikolla 19.