Kansainvälisten yritysjohtajien viesti Suomen elinkeinoelämälle: rekrytoidaan ulkomaisia opiskelijoita!

02.03.2020

Kesätöiden, työharjoitteluiden ja projektityön tarjoaminen ulkomaisille opiskelijoille on alihyödynnetty mahdollisuus Suomen yrityskentässä. EK starttaa Stay!-kampanjan, jonka tavoitteena on kannustaa yrityksiä rekrytoimaan Suomessa opiskelevia ulkomaisia talentteja.

Huippujohtajat, jotka ovat muuttaneet maailmalta Suomeen tekemään uraa, ovat avainvaikuttajia haettaessa keinoja Suomen kilpailukyvyn ja osaamispohjan vahvistamiseksi. Elinkeinoelämän keskusliitto EK haluaa saada heidän äänensä kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa ja julkisessa keskustelussa. Siksi EK on käynnistänyt pysyvän työryhmän, jossa kansainvälisten yritysjohtajien näkemyksiä, kokemuksia ja aloitteita kuullaan ja viedään eteenpäin.

EK:n kansainvälisen työryhmän puheenjohtajana toimii CEO Miriam Holstein, Bayer Nordic:

“Uskon lujasti Suomen kilpailukykyyn, mutta meidän on tähdättävä korkeammalle. On tärkeää tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin, jotka auttavat ratkaisemaan tulevia rekrytointi- ja osaajatarpeita. Yritykset ovat avainasemassa ja meidän on löydettävä uusia väyliä nuorten talenttien luo – ulkomaiset opiskelijat mukaan lukien. Tähän tarvitaan käytännön toimia mutta myös aitoa globaalia ajattelutapaa, joka luo avointa ja osallistavaa kulttuuria suomalaiseen työelämään. Siitä hyötyvät kaikki. Tartutaan siis haasteeseen yhdessä!”

Työryhmän muut jäsenet:

 • Peter Kelly, Senior Lecturer, High Growth Entrepreneurship Aalto University
 • Annaïg Quéméré, Traffic Director, Western Europe, Beweship Finland
 • Nidhi Singh, Director of Research, Elisa Corporation
 • Nicklas Ilebrand, SVP Strategy, Executive Board member, Finnair Plc
 • Siamäk Naghian, Managing Director, Genelec Oy
 • Suzanne Innes-Stubb, Head of Global Compliance, KONE Corporation
 • Patricia Drake, Managing Director, MSD Finland
 • Joanna Przetakiewicz-Janhunen, Head of Transformation Communications, Nokia Corporation
 • Matthew Elderfield, Chief Risk Officer, Nordea Bank Abp
 • Monika Põldkivi, Managing Director, Sivex Oy
 • Anil Joshi, Country Manager Finland, TATA Consultancy Services

Stay!-kampanja käynnistyy – rekrytoidaan ulkomaisia opiskelijoita

EK:n kansainvälisen työryhmän agendalla on suomalaisen elinkeinoelämän polttava kysymys: kuinka houkutella, rekrytoida ja sitouttaa maailmanluokan osaajia ja avainhenkilöitä. Haasteen ratkaisemiseen tarvitaan laajaa keinovalikoimaa, mutta yksi keinoista on selkeästi alihyödynnetty: Suomen korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien ulkomaisten nuorten rekrytoiminen.

Vuosittain maamme korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelee yli 16.000 ulkomaista nuorta. Kuitenkin keskimäärin neljännes heistä muuttaa pois Suomesta vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta. Tästä aivovuodosta kärsivät niin Suomen valtio kuin elinkeinoelämä.

EK tarttuu haasteeseen käynnistämällä Stay!-kampanjan. Sen tavoitteena on aktivoida suomalaiset yritykset palkkaamaan ulkomaisia opiskelijoita niin kesätöihin, harjoittelujaksoille, projektitehtäviin kuin gradua tai muuta opinnäytetyötä tekemään.

Stay!-kampanja haastaa mukaan myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ulkomaisen harjoittelijan tai kesätyöntekijän palkkaaminen on tehokas matalan kynnyksen tapa saada organisaatioon kansainvälistä ajattelua ja viimeisintä tietotaitoa. Opiskelijasta on suoraa hyötyä myös liiketoiminnan kansainvälistämiselle, jos hän pääsee tekemään esimerkiksi markkinaselvitystä tai avaamaan kontakteja omaan kotimaahansa.

Business Finland on avannut verkkosivuston, jonka kautta suomalaisyritykset voivat ilmoittaa ulkomaisille opiskelijoille tarkoitetuista työpaikoista:
https://jobs.workinfinland.fi/

See English translation