EK:s läskunnighetskampanj Operation Anka uppmuntrar barn till läsning

01.10.2019

Finlands Näringsliv EK erbjuder tillsammans med fem företag och organisationer alla svenskspråkiga barn som fötts 2009 och som inte tidigare har fått Aku Ankka en månads Kalle Anka-tidningar från och med början av oktober 2019. Den finskspråkiga fasen av kampanjen skedde i januari 2019 då alla 10-åriga finskspråkiga barn fick en månads Aku Ankka-tidningar i gåva.

Läskunnighet tryggar utvecklingen av färdigheter för fortsatta studier och arbetslivet samt det finländska arbetslivet och samt det finländska arbetets konkurrenskraft. Att upprätthålla och främja nivån på läskunnigheten kan inte enbart läggas på skolorna. Kalle Anka är känd för sitt tankeväckande språkbruk och har redan i många år väckt läslust bland barn. Syftet med Operation Anka är att uppmuntra barn till läsning och understryka vikten av läsning i familjernas vardag. Vi tror att allt börjar med läskunnighet.

—Mångsidig läskunnighet lägger grunden för allt lärande. Redan i dagsläget är det livslånga lärandet en grundläggande förutsättning i det föränderliga arbetslivet.  Digitaliseringen och artificiella intelligensen kommer att ändra många saker, men läskunnigheten kommer aldrig att förlora sin betydelse, säger EK:s direktör (kompetens och tillväxt) Riikka Heikinheimo.

Utöver EK deltar fem andra företag och organisationer från olika branscher i EK:s kampanj. Fru Jenni Haukio är beskyddaren för kampanjen. De deltagande kumpanerna i kampanjen är Aktia, Stockmann, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet.

Aktionen kommer att synas i såväl företagens och organisationers kanaler under hösten. Syftet med aktionen är att väcka debatt om läskunnighet bland finländarna och attityderna till läsning i familjerna, samt om betydelsen av läs- och skrivkunnighet med tanke på vidare studier, arbetslivet och livskompetensen.