Riikka Heikinheimo

Töissä

Toimin EK:ssa osaamisen ja innovaatioasioiden johtajana. Suomen tulevaisuus nojaa osaamiseen ja siksi koulutus, tutkimus ja innovaatiot ovat erityisen tärkeitä tulevaisuusinvestointeja.  Olen monessa mukana, sillä meitä tarvitaan viitoittamaan tietä. Osaamisasioissa yhteistyö on tärkeää ja aikajänne pitkä.

Vapaalla

Seuraan vuoden kiertokulkua Kitössä. Edessä vilkas lintulahti ja ympärillä monipuolinen luonto. Minut löytää usein pyöräilemästä tai pilateksesta.  Kesäisin kurvailemme pienellä museoautollamme, joka on varsinainen sydäntenmurskaaja!

Ensimmäisessä työpaikassani

Aloitin heti 15-vuotiaana. Punnitsin asiakkaille hedelmiä ja vihanneksia lähikaupassa iltaisin ja viikonloppuisin. Myöhemmin sain ylennyksen konditoriatiskille. Silloin oli kertotaulu hyvin hallussa. Fillarilla työmatkat – kesät ja talvet.

Kirjoitukseni

Riikka Heikinheimo: Euroopan on tähdättävä innovaatiojohtajuuteen

EU:ssa valmistellaan uutta tutkimuksen puiteohjelmaa. Nyt on oikea hetki varmistaa, että puiteohjelma auttaa aidosti vahvistamaan...
15.05.2024

Riikka Heikinheimo: Uudistetaan 2000-luvun alun TKI-menestysresepti

Suomi tarvitsee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kasvun, työpaikkojen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Hallitus teki kehysriihessä tärkeitä...
19.04.2024

Terve julkinen talous turvaa myös koulutuksen ja tieteen toimintaedellytykset

Tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa pitkäjänteisyys kantaa taloudenkin hedelmää, kirjoittavat Ulla Heinonen ja Riikka Heikinheimo Helsingin Sanomissa...
21.12.2023

Riikka Heikinheimo: Matka TKI-suurvallaksi voi alkaa

Hallitus osoitti budjettiriihessä vahvaa luottamusta uutta osaamista ja uudistumista tuoville tutkijoille ja yrityksille. Tämä on...
25.09.2023

Riikka Heikinheimo: Suomesta TKI-suurvalta 

Suomesta on todellakin mahdollista tehdä TKI-toiminnan suurvalta. Palaisimme innovatiivisten maiden globaaliin kärkiryhmään, jonne henkisesti kuulumme.  ...
26.06.2023

Riikka Heikinheimo: Miljardien investoinnit tarvitsevat tekijänsä

EK:n maaliskuussa avaama dataikkuna listaa Suomessa vireillä olevia vihreän siirtymän kasvavia investointeja. Maaliskuussa luku oli...
28.04.2023

Veturit rakentavat kriittistä osaamispääomaa 

Lukuja tärkeämpää TKI-tavoitteille on se, että kisaamme hiilineutraaliin ja digitaaliseen talouteen siirtymisen maailmanmestaruudesta. Siksi yritysten...
02.03.2022

Kuntavaalit 2021: Innovaatioiden perusta luodaan kunnissa

Innovaatiot vaativat osaamista, jonka pohja luodaan kunnissa. Miten ehdokkaasi kertoo vaikuttavansa koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan?...
26.05.2021

Riikka Heikinheimo: Suomen on kiirehdittävä digitaalisen rokotustodistuksen pilottimaaksi

Suomen on tärkeää saada oma digitaalinen rokotustodistus käyttöön ensimmäisten maiden joukossa.  Ainutlaatuisen digi-infran ansiosta voimme...
17.03.2021

Riikka Heikinheimo: Suomella etulyöntiasema hyötyä EU:n elpymisrahoituksesta

EU:n elpymisrahoituksella on kaksi painopistettä ylitse muun: digitalisaation kiihdyttäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä. Juuri näissä Suomi...
15.02.2021

Rokottamisen paineventtiili viheltää jo 

Olemme poikkeuksellisen monimutkaisen palapelin äärellä, vaikka pandemioita on ennenkin ollut. Humanitaarisen kriisin rinnalla paine yhteiskunnan ja talouden avaamiselle...
17.12.2020

Riikka Heikinheimo: Kolme askelta, joilla onnistumme koronarokotuksissa

Suomi valmistautuu koronapandemian taltuttamiseen massarokottamisen kautta. Ennakkovalmistautumisessa on löydettävä ratkaisu kolmeen kysymykseen: rokotusjärjestys, rokottamisprosessin käytännön...
24.11.2020

Riikka Heikinheimo bloggaa: EU-budjetti kurittaa tulevaisuusinvestointeja 

Ratkaisu kurittaa tulevaisuusinvestointeja juuri nyt on yllättävä. Akuutin kriisin syy – koronapandemia – on juuri...
22.07.2020

Riikka Heikinheimo: Viedään osaamisen ennakointi digiaikaan  

Suomessa ollaan uudistamassa ennakointijärjestelmää, jonka avulla yhteiskunnan on mahdollista paremmin varautua muuttuviin työvoima-, koulutus- ja...
10.06.2020

Heikinheimo bloggaa: Paluu juurille – koulutuksen tehtävä luoda pohjaa työelämän osaamiselle

Tämä suositus alleviivaa koulutuksen perusroolia yhteen sen tärkeään ytimeen, eli koulutuksen tulee luoda pohjaa työelämävaiheelle....
19.02.2020

Heikinheimo bloggaa: Keinoja työllisyyden lisäämiseen löytyy – tätä koria ei ole vielä pengottu

Meillä on hyvä teknologinen valmius, halu kasvaa ja tehdä yhteistyötä sekä yli poliittisten raja-aitojen ulottuva...
14.01.2020

Markkinoille täytyy päästä heti – innovaatioperiaatteesta vauhtia

EU-tason keskustelu innovaatioperiaatteesta on ajankohtaista. Uusi tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, Horisontti Eurooppa, on käynnistymässä aikana,...
02.12.2019

Heikinheimo bloggaa: Onnea uudet ylioppilaat, osaamisella pärjää aina

Olen vilpittömästi tätä mieltä. Työni on pyrkiä ennakoimaan yhdessä yritysten kanssa tulevaisuuden suuntia ja erityisesti...
14.11.2019

Heikinheimo bloggaa: Vetovoimaa, työllisyyttä ja pitovoimaa

Vuosittain reilu 4 000 ETA-maiden ulkopuolelta tulevaa opiskelijaa ottaa vastaan koulutuspaikan suomalaisessa korkeakoulussa. Vuosi valmistumisen...
16.10.2019

Riikka Heikinheimo bloggaa: Budjettiriihen ”jyvien” kuivuessa

Tuottavuuden kasvu pysähtyi Suomessa vuonna 2007. Kuten kansliapäällikkökin toteaa, seurasi 10 vuoden hyvin poikkeuksellinen jakso...
23.09.2019

Riikka Heikinheimo bloggaa: Matematiikkaan tulee panostaa jo ennen lukiota

Helsingin Sanomien artikkeli Liian pitkä matematiikka (26.5.2019) ja siitä käynnistynyt keskustelu nostaa tunteet pintaan. Hyvä...
27.05.2019

Riikka Heikinheimo bloggaa: TKI-rahoituksen tasapaino määrittää investointien onnistumisen

Osaavan ja uudistuvan Suomen tulevaisuuden kasvu, tuottavuus ja kilpailukyky seisoo koulutuksen, tutkimuksen, osaamisen ja innovaatiotoiminnan...
24.05.2019

Riikka Heikinheimo: Matematiikasta pakollinen yo-aine

  Suomessa valmistellaan ylioppilastutkinnon uudistamista ja tulossa on monia tervetulleita parannuksia. Yksi uudistusehdotus opetus- ja...
19.10.2018

Riikka Heikinheimo: Korkeakouluille vahvempi rooli aikuiskoulutuksessa

Ammatillisen koulutuksen osalta reformi on jo tehty. Juuri nyt ovat käsillä korkeakoulutuksen tulevaisuutta koskevat isot...
27.09.2018

Riikka Heikinheimo bloggaa: Yo-matikka avaa nuorten ovet työelämään

Syynä on yhteiskunnan digitalisoituminen, mikä vaikuttaa syvällisesti työelämään sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Matemaattista osaamista...
12.09.2018

Riikka Heikinheimo bloggaa: Koulutus kannattaa aina – mikään ei uhkaa tätä totuutta

Arviointineuvosto kiinnittää huomionsa koulutuspolitiikassa vuonna 2000 tapahtuneeseen käänteeseen. Koulutuspaikkojen määrän kasvu yliopistoissa pysähtyi, kun se...
23.01.2018

Riikka Heikinheimo bloggaa: Ajantasaista osaamista digitaaliseen toimintaympäristöön

Vaikka digitalisaatiosta on puhuttu jo pitkään, tarpeita digitaitojen lisäämiselle on edelleen runsaasti. Toimialat ja organisaatiot...
07.11.2017

Blogataan omistajuudesta: Jokainen nuori tarvitsee talousosaamista

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma, ehdotus # 3: Lisätään kaikille yhteistä taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta kaikilla koulutusasteilla...
18.10.2017

Riikka Heikinheimo bloggaa: Korkeakoulutus ratkaisee vain osan Suomen osaamisvajeesta

Suomessa valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön johtamana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota vuodelle 2030. EK on ollut...
05.10.2017

Riikka Heikinheimo bloggaa: Elinkeinoelämä tarvitsee myös käytännönläheisiä korkeakoulututkintoja

Suomeen on tehty korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota vuodelle 2030. Työ on alkaa olla loppusuoralla ja...
18.09.2017

Riikka Heikinheimo: Matematiikka – ei koulua vaan (työ-)elämää varten

Jotta koulutus antaisi riittävät eväät muuttuvaan työelämään, on Suomessa tarpeen havahtua vahvistamaan koululaisten ja opiskelijoiden...
07.08.2017

Riikka Heikinheimo bloggaa: Yliopistojen vaikuttavuutta on tärkeää mitata

EK oli tänään mukana julkistamassa ns. BiGGAR-raporttia, jossa selvitettiin yliopistojen taloudellisia vaikutuksia. Raportti toi arvokasta konkretiaa...
13.06.2017

OECD:ltä hyviä neuvoja Suomen innovaatiopolitiikkaan

Suositukset eivät sisällä mitään radikaalia uutta – ehkä on niin, että innovaatiopolitiikassa Suomen on itse...
09.06.2017

Riikka Heikinheimo HS:ssä: Matematiikasta pitäisi tehdä pakollinen aine ylioppilaskirjoituksissa

Riikka Heikinheimo on osaamisen ja koulutuksen edunvalvonnasta vastaava johtaja EK:ssa.Suomen tulevaisuutta ajatellen olisi ollut perusteita...
22.05.2017

Riikka Heikinheimo bloggaa: Tulevaisuus haastaa koulun ja opetuksen

Matematiikan oppimistulosten arvioinnit ovat viestineet viime vuosina erityisesti matematiikkaa koskevien asenteiden heikkenemisestä ja matematiikan osaamisen...
25.04.2016

Riikka Heikinheimo bloggaa: Uudistaja löytää mahdollisuudet

Suomen kaltaiselle pienelle maalle, joka on aina uskonut osaamispohjaiseen kasvuun, tämän hetken tilanne on kutkuttava....
29.12.2015

EK:n innovaatiojohtaja: Mistä kohu, opetusministerin kirjeessä ei ole mitään uutta?

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen avoin kirje (27.10.2015) yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle on herättänyt kovasti...
29.10.2015

Johtaja Riikka Heikinheimo: Osaamista uudistettava läpi elämänkaaren

Pitkälti yrityksissä tehtyjen panostusten turvin maahamme on syntynyt edelläkävijäosaamista, joka on tuonut meille kasvua ja...
15.09.2015