Tarastin esitys lupaa hyvää yritysten innovaatiotoiminnalle ja kansainvälistymiselle

Lauri Tarasti esittää selvityksessään valtion aluehallinnon ja maakuntien tehtävistä innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan kansainvälistymisen tehtävien pysymistä Tekesin kansallisena tehtävänä. Perusteluina todetaan, että näissä tehtävissä kyse on selkeästi kansallisesta intressistä ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisesta. Tarasti on täysin oikeilla linjoilla.

EK muistuttaa, että globaalissa taloudessa Suomi on pieni maa, eikä itsehallintorajojen pidä muodostaa uutta estettä rajat ylittävien, avoimien kv- ja innovaatiotoiminnan yhteisten hankkeiden käynnistämiselle. Toiseksi Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa menettää sitä kasvun ja tuottavuuden kannustetta, johon vain kansallisesti myönnettävä innovaatio- ja kansainvälistymisrahoitus pystyy.

– Tekes tulee pitää kansallisena toimijana, ja itsehallintoalueiden tulee keskittyä aidosti alueellisiin elinkeinotehtäviin sekä yrityksille otollisen toimintaympäristön vahvistamiseen, sanoo EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

Kokonaisuudessaan Tarastin esitys povaa tuhansien työntekijöiden siirtymistä lakkautettavista ELY-keskuksista ja muista orgaaneista uusiin perustettaviin maakuntavirastoihin. EK pitää tärkeänä, että Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy ELY-keskuksista osaksi Tekesin kansallista organisaatiota.