Ole mukana vaikuttamassa haitallisten ulkomaisten valtiontukien suitsimiseen

08.05.2019

EU:n ulkopuolisten maiden myöntämät valtiontuet vääristävät suomalaisyritysten kilpailuympäristöä sekä EU:ssa että kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksiä kannustetaan vastaamaan EK:n, UM:n ja TEM:n aloittamaan kyselyyn, jotta komissio voi tulevaisuudessa puuttua tehokkaammin kilpailua vääristäviin valtiontukiin.

Yrityksiltä saatu tieto käsitellään luottamuksellisesti ja toimitetaan yrityksen luvalla anonyymisti Euroopan komissiolle, jossa tieto kootaan yhteen. Kyselyyn vastataan maakohtaisesti eli täyttäen yksi kysymyslomake per EU:n ulkopuolinen kohdemaa (esim. Kiina, Venäjä, Kanada). Kysely on vastattavissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Kyselyyn voi vastata 31.5.2019 saakka.

 Lue lisää TEM:n tiedotteesta

Kysely kilpailua vääristävistä ulkomaisista valtiontuista