Riikka Heikinheimo bloggaa: Uudistaja löytää mahdollisuudet

Suomen kaltaiselle pienelle maalle, joka on aina uskonut osaamispohjaiseen kasvuun, tämän hetken tilanne on kutkuttava.

Digitaalisessa ja globaalissa toimintaympäristössä kansalliset rajat hämärtyvät ja päädymme kilpailemaan enemmän tai vähemmän samoista työpaikoista. Kiristyvässä kilpailussa kukaan ei pysty betonoimaan kärkipaikkaa itselleen.

Joustavalle uudistujalle on siten tarjolla runsaasti mahdollisuuksia. Nyt on katsottava yhdessä eteenpäin – haastan siihen myös suomalaisen koulutus- ja innovaatiojärjestelmän toimijat!

Suomen menestys koulutuksessa on pitkän kehityksen tulos. On ollut viisautta ja vaurautta. Nyt kun vauraus ei ole enää itsestäänselvyys, on luotettava viisauteen.

Alkavana vuonna on käynnistymässä monia hyviä uudistuksia, muun muassa ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistus.

Elinkeinoelämä haluaa olla niissä mukana ja viedä asioita eteenpäin. Koulutus- ja innovaatiojärjestelmä, joka kykenee uudistumaan ennakoivasti, on pienelle maalle kilpailuetu.

Ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistuksen tavoitteena on pystyä vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin entistä paremmin. Myös koulutusprosessit kaipaavat tehostamista. Rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä pitää koota yhtenäinen kokonaisuus.

Taustalla on ymmärrys toimintaympäristön nopeasta ja laajasta muutoksesta sekä koulutuksen uudistumisen välttämättömyydestä. Lähtökohta on erinomainen, kun uudistuksen keskeisinä periaatteina ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.

Digitalisaatio vaikuttaa koko koulutusjärjestelmään, ja digitaalisuuden avulla voidaan muun muassa tehostaa oppimis- ja opetusprosesseja.

Monipuoliset digitaidot ovat myös yksi keskeinen kokonaisuus opetuksen sisältöjä uudistettaessa. Tarvitaan lisää taitoja elinikäiseen oppimiseen.

Opettajien osaaminen ja muutosvalmius nousevat tärkeään rooliin uudistusten onnistumisessa. Myös monikulttuurisuuden lisääntyminen tuo uuden ulottuvuuden opettajien uudistuvaan osaamiseen.

Opettajat tarvitsevat edelleen vahvoja pedagogisia taitoja. Digitaaliset ja opiskelijalähtöiset oppimismenetelmät ovat tärkeä osa uutta opettajuutta. Suomessa opettajan ammatti on ollut aina haluttu ja arvostettu, toivottavasti myös tulevaisuudessa.

Lupaan katsoa ensi vuonna enemmän eteenpäin kuin taaksepäin ja nähdä enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä. Mitä sinä lupaat?