Mika Tuuliainen: EU:n digipolitiikalla on kirin paikka – lisää teknologista kilpailukykyä

Suomalainen elinkeinoelämä esittää, että EU-politiikan tähtäintä tarkennetaan seuraavalle 5-vuotiskaudelle. Nyt on aika luoda suuntaviivat kasvua, arvonluontia ja turvallisuutta edistävälle digi-, teknologia- ja datapolitiikalle, kirjoittaa johtava asiantuntija Mika Tuuliainen.

EU:n digi- ja datapolitiikassa on panostettu viime vuodet kunnianhimoisten pelisääntöjen kehittämiseen. Se on tarkoittanut ennennäkemättömän laajaa lainsäädäntövalmistelua niin digitalisaation, datan kuin kyberturvallisuuden kentällä.

Työ on tuottanut tulosta. Eurooppaa voi monella mittarilla pitää digi- ja tekoälysääntelyn globaalina pioneerina. Viimeisimpänä esimerkkinä juuri hyväksytty maailman ensimmäinen tekoälyasetus. Sen pitäisi mahdollistaa ennen kaikkea Euroopan taloudellista menestystä ja hyvinvointia.

EU-sääntelyn kunnianhimo ei kompensoi sitä tosiasiaa, että Eurooppa on alisuoriutunut digin ja datan teknologisessa kehityksessä ja innovaatioissa. Tämä realiteetti on tunnustettava ja tehtävä siitä johtopäätökset.

Maailman muut taloudet panostavat teknologiaan sitäkin enemmän. Samaan aikaan kun EU on panostanut tekoälyn sääntelyyn, USA ja Kiina ovat investoineet voimakkaasti sitä koskevan teknologian kehitykseen ja arvonluontiin. Yksistään vuonna 2022 USA investoi tekoälykehitykseen 48 miljardia ja Kiina 13 miljardia euroa *).

Huimia summia.

Eurooppa voi vain unelmoida vastaavasta panostustasosta. On myös selvää, että sääntelyvetoinen digipolitiikka ei takaa kilpailukyvyn vahvistumista tulevaisuudessa. Jokin rytminmuutos tarvitaan.

Siksi suomalainen elinkeinoelämä esittää, että EU-politiikan tähtäintä tarkennetaan seuraavalle 5-vuotiskaudelle: luodaan suuntaviivat kasvua, arvonluontia ja turvallisuutta edistävälle digi-, teknologia- ja datapolitiikalle!

EK ajaa seuraavalle komissiokaudelle seuraavia prioriteetteja:

  1. Lisätään EU:n kilpailukykyä avainteknologioilla, TKI-toiminnalla ja riittävällä teknologisella omavaraisuudella
  2. Digitaalinen sisämarkkina kuntoon
  3. EU:n datatalous tarvitsee käytännöt, jotka edistävät kilpailua ja innovaatioita
  4. Sitoudutaan toteuttamaan digisiirtymää EU:n digikompassi-strategian suuntaviivojen mukaisesti
  5. Hyödynnetään digitalisaation mahdollisuudet täysimääräisesti vihreässä siirtymässä
  6. Panostetaan kansainväliseen yhteistyöhön
  7. Vahvistetaan kyberturvallisuudella digitaalista ja vihreää siirtymää sekä varaudutaan entistä paremmin kyberuhkiin.

Tutustu tarkemmin EK:n esityksiin EU:n digitaalisesta tulevaisuudesta

*)  https://aiindex.stanford.edu/vibrancy/