Lausunto luonnoksesta vapaaehtoisista covid-19 -rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö | 1.4.2021 | VN/9410/2021-STM-1

EK haluaa lausua muutosehdotuksesta seuraavaa:

EK näkee epidemiatilanteen haltuunoton kannalta välttämättömäksi toimia asiantuntijoiden suosittamalla tavalla ja ottaa riskiryhmien rokottamisen rinnalle käytäntö, jossa rokotteita ohjataan asetuksessa mainittujen kriteerien perusteella pahimmille epidemia-alueille. Tästä hyötyy koko valtakunta.

Mielestämme on tärkeää siirtyä uuteen käytäntöön välittömästi. Kun rokoteannoksia edelleen toimitetaan alueille myös aiemmin päätetyn prioriteettijärjestyksen mukaisesti, molemmat tavoitteet toteutuvat samaan aikaan: pahimmat epidemia-alueet saavat lisärokotteita ja kaikki yli 70-vuotiaat rokotetaan koko maassa.

Terveiden työikäisten osalta olemme jo aiemmin vaatineet työnantajan ja työterveyshuollon järjestelmällistä hyödyntämistä rokottamisessa. Ainoastaan tällä tavalla voidaan huomioida erilaisten työtehtävien mukanaan tuoma riski sairastua covid-19 sairauteen. Etusijalle pitäisi asettaa henkilöt, jotka työskentelevät tehtävissä, joissa etätyö on mahdotonta ja suojautuminen hyvin vaikeaa. Lisäksi on painotettava myös talouden avautumisen sekä huoltovarmuuden kannalta tärkeitä tehtäviä. Tämän arvion pystyy tekemään vain työnantaja, joka tuntee työn prosessit.

Esityksessä laajennettaisiin rokottamisen oikeutta opiskelijoille ja hammaslääkäreille. Ehdotus on yllättävä. Kaikkien etu on, että rokottamisessa edetään mahdollisimman nopeasti. Yksityisellä sektorilla on valmiiksi rokottamaan koulutettua henkilöstöä. Mainitut uudet henkilöstöryhmät pitäisi kouluttaa (mm. rokotustekniikka, mahdollisten kontraindikaatioiden tunnistaminen ja elvytys). Tämä tuo turhan viiveen rokottamisprosessiin.

Asetuksen voimassaolon takaraja kannattaa asettaa suhteessa rokottamisen etenemisennusteeseen. KRAR ja THL tekevät viikolla 15 ennusteen miten Suomen rokotepaletin rokotteiden mahdolliset käyttörajoitukset vaikuttavat rokotusnopeuteen.