Kuntavaalit 2021: Innovaatioiden perusta luodaan kunnissa

Innovaatiot vaativat osaamista, jonka pohja luodaan kunnissa. Miten ehdokkaasi kertoo vaikuttavansa koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan? Äänesi voi vaikuttaa laajasti ja pitkälle tulevaisuuteen, bloggaa EK:n innovaatiojohtaja Riikka Heikinheimo.

Suomi on toipumassa globaalista koronapandemiasta rokotusten avulla. Rokotteet ovat meitä kaikkia koskettava menestystarina, jossa konkretisoituu tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden hyöty ihmiskunnalle. Jossain tämänkin ketjun alkupäässä on ollut viisaita päättäjiä, jotka ovat halunneet luoda osaamiselle hyvät puitteet. Nyt näistä päätöksistä hyötyy koko ihmiskunta.

Eikö rinnastus koronarokotteisiin ole kaukaa haettu?

Ei ole! Kyse on kuntien tulevaisuudenuskosta: laadukkaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten välillä on tiivis yhteys, joka takaa kunnalle elinvoiman. Kun kunta panostaa koulutukseen, paikalliset yritykset tietävät, että osaavaa henkilöstöä löytyy nyt ja tulevaisuudessa. Kuntapäättäjä puolestaan voi luottaa, että näköpiirissä on yritystoimintaa, kasvua, kansainvälistymistä ja investointeja. Tämä tarkoittaa työpaikkoja, vetovoimaa ja verokertymää – eli hyvinvointia kuntalaisille.

Innovaatiot auttavat ihmisiä monilla elämänalueilla. Juuri nyt on tärkeää hakea innovaatioita, jotka edistävät kestävää siirtymää hiilineutraaliin tai jopa hiilinegatiiviseen elämään.  Ne voivat liittyä esimerkiksiliikkumiseen, asumiseen, raaka-aineiden tuottamiseen, materiaalien kierrätykseen tai energiatuotantoon.

Toinen ajankohtainen alue on lääketeollisuus ja terveysteknologia. Ne tuovat ihmisille vapautta elää itsensä näköistä elämää iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Samoin elintarviketeollisuus on vahvassa kehittämisen vireessä. Uusia raaka-aineita ja tuotantotapoja kehitetään ruokatottumusten muuttuessa.

Tyhjästä ei tarvitse aloittaa.

Kyse on jatkuvuudesta. Monessa kunnassa on oivallettu yhteys osaamisen, innovaatioiden ja elinvoiman välillä. Tämä ketju ei saa katketa. Päinvastoin sen pitää laajentua kuntatasolta kansalliselle tasolle ja osaksi kansainvälistä verkostoa.  Kannattaa siis kuunnella vielä kerran kuntavaaliehdokkaiden viestiä: onko innovaatioiden ja osaamisen merkitys oivallettu?