EU:sta tarjolla 16 miljardia euroa uudistumiseen ja innovaatioihin

Kisa EU:n Horisontti2020 -ohjelman rahoituksesta kannattaa. Kahdelle seuraavalle vuodelle on tarjolla yhteensä 16 miljardia euroa. Lisäbonuksena tulevat verkostot Eurooppaan.

Euroopan komissio on vahvistanut Horisontti2020 -puiteohjelman työohjelman vuosille 2016–2017. Sen myötä pyörähtää käyntiin uusi hakukierros. Uusia hakuja on 63, yksittäisiä hakuotsikoita kaikkiaan 600 ja jaossa yhteensä 16 miljardia euroa.

– Rahoitusta käytetään sekä yksittäisten pk-yritysten hankkeisiin, erilaisiin yritysten ja tutkimuslaitosten välisiin konsortiohankkeisiin ja perustutkimukseen. Lisäksi rahaa tullaan käyttämään innovaatiokilpailuihin ja esimerkiksi julkisten hankintojen kehittämiseen, EK:n johtaja Riikka Heikinheimo selvittää.

Pk-yritys, tutustu ja hae!

Vuonna 2014 käynnistynyt Horisontti2020 -ohjelma on lähtenyt Suomen kannalta lupaavasti käyntiin – erityisesti pk-yritykset ovat kasvattaneet rahoitustaan ohjelmasta edelliseen puiteohjelmaan verrattuna.

– Suomi on nettohyötyjä. Saamme ohjelmasta enemmän kuin laitamme sinne laskennallisesti EU-jäsenmaksumme kautta, Riikka Heikinheimo huomauttaa.

EK rohkaisee erityisesti pk-yrityksiä tutustumaan hakuihin ja lähtemään mukaan kisaan.

Eurooppalaisella rahoituksella on ollut byrokraattinen maine. Komissio on kuitenkin aktiivisesti kehittänyt ja yksinkertaistanut Horisontti2020 -ohjelman hallinnointia.

– Kotimaassa tutkimusrahoitukseen, erityisesti Tekesiin kohdistuvat leikkaukset lisäävät painetta kilpailla myös EU-rahoituksesta. Rahoituksen lisäksi puiteohjelmaprojekti tarjoaa useimmille toimivan verkoston kansainväliseen yhteistyöhön, Riikka Heikinheimo muistuttaa.

Hänen mukaansa yksi keskeinen tunnistettu ongelma on lisääntyneestä kilpailusta johtuva hakemusten ylitarjonta.

– Komission pitäisi suunnitella ja fokusoida hakuja tarkemmin, jotta parhaat osaajat ja innovaatioaihiot löytäisivät oikean kohteen. Päätösnopeuden, sopimusehtojen ja kustannusmallien kanssa on vielä paljon tehtävää ja on hyvä, että komissio on nyt tarttumassa niihin, Riikka Heikinheimo sanoo.

* * * * * *
Kotimaassa tietoa ja neuvontaa Horisontti-hankkeiden suunnittelun ja käynnistyksen avuksi tarjoaa Tekesin EUTI-yksikkö, jonka verkkosivuilta löytyvät oikeat yhteyshenkilöt sekä videoita ja hanke-esimerkkejä rahoitusta saaneista yrityksistä.

Lue myös komission tiedote Horisontti2020 -työohjelmasta vuosille 2016–2017 (engl.)