EK linjasi matematiikan koulutustavoitteet: työelämän ydintaitoa on välttämätöntä vahvistaa

Työelämän muutos on jo edennyt vaiheeseen, jossa lähes kaikkien alojen toimenkuvissa edellytetään matematiikkaa tai vähintäänkin siihen pohjaavia teknisiä taitoja tai loogista ajattelua. Matematiikasta pitäisikin tehdä ylioppilaiskirjoitusten pakollinen aine vähintään lyhyen oppimäärän verran.

Yhteiskunta jatkaa digitalisoitumistaan mullistaen työelämän osaamistarpeita. Työmarkkinoilla edellytettävät tekniset taidot ja looginen ajattelu perustuvat pitkälti matemaattiselle osaamiselle tai ainakin matemaattiselle ajattelulle. Samalla se lisää oppilaiden kiinnostusta myös muihin elinkeinoelämälle tärkeisiin luonnontieteisiin (LUMA-aineet). Lisäksi matemaattinen osaaminen on usein edellytys talousymmärrykselle, medialukutaidoille ja muille välttämättömille kansalaistaidoille.

EK on määritellyt tavoitteet matematiikan opetuksen vahvistamiselle:

  • Matematiikasta tulee tehdä ylioppilaskirjoitusten pakollinen aine vähintään lyhyen oppimäärän verran.
  • Opettajien matemaattista osaamista ja opetustaitoja on kehitettävä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Opettajakoulutuksessa on korostettava myös oppilaiden asenteisiin ja oppimismotivaatioon vaikuttamista.
  • Opettajankoulutukseen pääsyn edellytykseksi tulee asettaa vähintään lyhyen yo-matematiikan kirjoittaminen. Muutamat yliopistot ovat tämän vaatimuksen jo asettaneetkin.

Suomen haasteena asenteet ja osaamistason lasku

 Suomen kehityssuunta on huolestuttava, toteaa EK:n asiantuntija Outi Ervasti:

– Nuorten matematiikan osaaminen on jo vuosien ajan heikentynyt samaan aikaan, kun sen tarve ja merkitys on yhteiskunnassa korostunut.

Suomessa on verrokkimaita vähemmän matematiikassa erinomaisesti menestyviä lapsia.

– Pysäyttävää on se, että meillä heikkoa osaamista selittävät vanhemmilta ja opettajilta opitut asenteet, kun muualla syyt liittyvät useammin sosioekonomiseen asemaan. Opettajat ovat avainasemassa asenteiden muuttamisessa, mutta vain harva luokanopettajaksi opiskeleva valitsee sivuaineeksi matematiikan.

Matala motivaatio heijastuu suoraan nuorten opintovalintoihin. Heikoimmillaan matematiikan taidot taantuvat jo toisen asteen lopussa 3-luokkalaisten osaamistasolle.

+