EK pääministerin vision takana: Suomesta vetovoimaisin ja osaavin kokeilu- ja innovaatioympäristö vuoteen 2030

Kunnianhimoinen tavoite edellyttää, että kansainvälisen tason veturiyritykset aktivoidaan takaisin mukaan Suomen innovaatiotoimintaan, kommentoi EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

Riikka Heikinheimo on osaamisen ja koulutuksen edunvalvonnasta vastaava johtaja EK:ssa.

Kokeilut ja rohkea innovaatiotoiminta ovat keskeinen tapa uudistua, parantaa tuottavuutta ja luoda arvonlisää kansantalouteen. Ne myös ovat ainoa keino, jolla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus voidaan pitkällä tähtäimellä pelastaa.  Tätä kaikkea tavoittelee pääministeri Juha Sipilän vetämän tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) juuri julkaisema visio ja tiekartta. Visiota on valmisteltu eri sidosryhmien laajassa yhteistyössä, jossa EK on ollut mukana tuomassa monipuolista elinkeinoelämänäkemystä.

Hienon ja kannatettavan vision toimenpano edellyttää ennakkoluulotonta otetta, alleviivaa EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

–  Yksi välttämätön asia on saada suomalainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemi uudelleen voimiinsa. Koko yrityskenttä on saatava uudelleen aktivoitua – startupien ja pk-yritysten ohella tarvitaan myös kansainvälisen tason veturiyritysten leveitä hartioita.

Toisekseen Heikinheimo alleviivaa panosten viisasta kohdentamista:

– Julkista rahoitusta tulee ohjata sinne, mistä se poikii mahdollisimman paljon hyvää myös kansantaloudelle. Kannattaa siis aktivoida sellaisen osaamisen kehittämistä, jonka turvin suomalaisyritysten on mahdollista parhaalla mahdollisella tavalla rakentaa tulevaisuuden kilpailukykyä, luoda työtä, pärjätä vientimarkkinoilla ja tuottaa veroeuroja hyvinvointiyhteiskunnalle. Jos tätä linkkiä innovaatiorahoituksen ja hyvinvoinnin välillä ei tunnistetaan ja vahvisteta, voi 2030-visiolta mennä pohja pois. Toki rahoitettavien hankkeiden tulee samalla vastata tutkijoiden kunnianhimoon.

Sipilän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotavoitteen toteutumiseen tulee vaikuttamaan merkittävästi myös se, miten hyödynnämme datatalouden ja digitaalisten liiketoimintaympäristöjen mahdollisuudet niin kehittäjinä kuin soveltajina, Heikinheimo painottaa.