Ruotsin mallia ja ammatillista koulutusta Vaasan EK-foorumissa

Vaasassa yhteistyössä Pohjanmaan kauppakamarin kanssa järjestetyssä EK-foorumissa käsiteltiin kahta ajankohtaista aihetta. Työmarkkinatilannetta kartoittanut Ilkka Oksala painotti, että hallituksen ei tule puuttua tulevaisuudessa palkkaneuvotteluihin. Riikka Heikinheimo puolestaan avasi yleisölle ammatillisen koulutuksen uudistusta.

Maan hallituksen ei ole enää syytä osallistua palkkaneuvotteluihin, sanoi EK:n Työelämä-vastuualueen johtaja Ilkka Oksala. Ruotsissa tämä lopetettiin 90-luvun alussa, missä valtio käyttää lainsäädäntö- ja budjettivaltaa.

EK:n Työelämä-vastualueen johtaja Oksalan aiheena EK-foorumissa oli ajankohtainen työmarkkinatilanne. Hän käytti Ruotsia mallina puhuessaan palkkaneuvotteluista, työllisyyden edistämisestä ja kannustinloukkujen purkamisesta. Oksalan mukaan maan hallituksen ei ole enää syytä osallistua palkkaneuvotteluihin. Ruotsissa tämä lopetettiin 90-luvun alussa, jossa valtio käyttää lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Myös kannustinloukkuja on purettu Ruotsissa onnistuneesti.

– Suomessa ansaitusta lisäeurosta saattaa aivan tavallisessa perheessä hävitä jopa 90-95 senttiä erilaisten tukien menetyksinä, ellei kuukausipalkka nouse vähintään 2500 euroon, kertoi Oksala.

Osaaminen ja kasvu -vastuualueen johtajan Riikka Heikinheimon aihe, ammatillinen koulutus ja työpaikoilla oppiminen, herätti pohjanmaalaiset yritysjohtajat, koulutuksen edustajat ja muut sidosryhmät vilkkaaseen keskusteluun.

Ammatillisen koulutuksen reformi on välttämätön, mutta puurot ja vellit eivät saa mennä sekaisin, yleisöstä kommentoitiin. Työpaikoilla oppimisen lisääminen onnistuu vain, jos yrityksillä on tukena riittävät opetus- ja ohjausresurssit.

– Toimintaympäristö muuttuu mm. digitalisaation myötä niin, että yrityksissä tarvitaan entistä monipuolisempaa osaamista, sanoi Heikinheimo. Osaamisen korkea laatu on kilpailutekijämme kansainvälisillä markkinoilla, ja siitä on pidettävä kiinni, linjasi Heikinheimo.

ABB:n Suomen yksiköiden rekrytoinnista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaava Johanna Kakkuri oli omassa kommenttipuheenvuorossaan samoilla linjoilla. Hän painotti oppilaitosten ja yritysten yhteistyön tärkeyttä ja sitä, että siihen pitäisi olla kannusteet myös oppilaitoksille jaettavassa rahoituksessa.