Kiertotalouden kasvu tuo uusia teollisuusyrityksiä

Miltä kuulostaa innovatiivinen teolliseen mittakaavaan tähtäävä vihreän kasvun startup-yritys, jonka tuleva tuotanto on suurimmaksi osaksi myyty useiksi vuosiksi eteenpäin? Kyllä, aivan upealtahan tämä kuulostaa, ja on sitä paitsi totta. Infinited Fiber Company Oy:n patentoitu teknologia mahdollistaa innovaatiot, joilla globaalin vaatebusineksen ympäristökuormitusta voidaan merkittävästi helpottaa. Tämä kasvutarina on kuitenkin osoittanut toimintaympäristössämme yhden uuden puutteen, nimittäin tuotannon skaalautumisvaiheen rahoitusinstrumentit puuttuvat. 

Infinited Fiber yhtiössä yhdistyy moni TKI- ja kasvupolitiikan kärjistä: yritys on innovatiivinen, se perustettiin vuonna 2016 rakentamaan liiketoimintaa karbamaattiteknologiaan perustuvan innovaation ympärille. Yhtiö työllistää tällä hetkellä jo yli 60 henkilöä. Sillä on takanaan onnistunut TKI-vaihe, jota sekä Business Finland että VTT ovat toimillaan ja rahoituksellaan tukeneet. Yhtiö on kiertotalouden ytimessä, sillä tuotannon raaka-aine on muiden jäte. Yritys vastaa globaaleihin ongelmiin ja todelliseen tarpeeseen tarjoamalla ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon esimerkiksi neitseelliselle puuvillalle. Se on kasvuhakuinen ja yhtiön tuotteella INFINNA™ –kuidulla on jo maksukykyiset ja kuuluisat brändiasiakkaat jonossa. Yhtiö tähtää teollisen mittakaavan tuotantoon Suomessa eli TKI-työpaikkojen lisäksi luvassa on pitkäaikaisia työpaikkoja mm. Kemiin. Koko tuotanto menee vientiin ja yhtiö myös kotiuttaa EU-rahaa Horisontti-ohjelmasta.  

Tuotannon skaalautumisvaiheen rahoitus on yritykselle pullonkaula. Ensivaiheen teollisen mittakaavan investointi kokonaan uudella teknologialla, jonka toimivuus on todennettu vasta pienemmän mittakaavan pilotoinnilla, on vielä riskikästä. Pankit ja muu yksityinen raha tulevat kyllä mukaan, kunhan ollaan varmemmalla pohjalla. Skaalautumisvaihe skaalaa myös rahan tarpeen ja käytettävissä olevien julkisten rahoitusmuotojen pitäisi yltää aivan uudelle tasolle.   

”Ollaksemme vihreän kasvun kärkimaa, on investointien tukeminen keskeistä”, muistuttaa yhtiön toimitusjohtaja Petri Alava 

Suomessa kokonaan uusia teolliseen tuotantoon tähtääviä startup -yrityksiä on ollut kohtuullisen vähän. Vihreä siirtymä kuitenkin muutti pelikentän. Ratkaisua rahoitusongelmaan tarvitaan, sillä Suomen pienenä avotaloutena kannattaa huolehtia ensivaiheen investoinnit Suomeen. Siitä on monia hyötyjä: kokemus karttuu Suomeen, saamme pidempiaikaista tuotannollista toimintaa ja sen mukana tulevia työpaikkoja koko maahan. Yrityksillä on mahdollisuus viedä kehitystä pidemmälle kohti korkeamman arvonlisän tuotteita ja palveluja. Eli myydään kalliimpaa. Kun huomioidaan suomalainen vihreä, puhtaasti tuotettu sähkö, jota tuotantoon väistämättä tarvitaan, pienenee hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki kasvaa.  

OECD:n tilastoissa näkyy Suomestakin tuttu ilmiö. Covid-19-kriisin jälkeen yritysten TKI-toiminta on kasvanut merkittävästi. On tärkeää huomata, että kasvua on kaikilla toimialoilla tärkeän ICT-alan lisäksi. Kehitys voi osoittaa puutteita toimintaympäristöissä ja instrumentaatiossa. Yksi esimerkki puutteesta kulminoituu Infinited Fiberin esimerkissä. Uusia teollisen mittakaavan tuotantoprosesseja on perinteisesti käynnistetty vakiintuneiden yritysten toimesta. Nyt samaan pyrkivät kokonaan uudet yritykset, jotka hyödyntävät hyvää suomalaista prosessiosaamista ja vanhoja tuotantopaikkoja, mutta tuottavat kilohinnaltaan merkittävästi arvokkaampaa materiaalia.  

Hallitusohjelmaneuvotteluiden yksi reformipöytä on nimeltään Kasvun kaava. On hyvä hetki korjata yritysvetoisen TKI-rahoituksen lisäksi toimintaympäristön muuttumisen ja vihreän siirtymän myötä ilmenneet muutkin kasvun esteet.