Case Bayer: Osaaminen houkuttelee TKI-investointeja Suomeen

Bayer on kansainvälinen life science -alan yritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja maatalouteen. Tiivis yhteistyö laadukkaan akateemisen tutkimuksen kanssa on yhtiön TKI-toiminnan ydintä.

Bayerilla on vahva taloudellinen jalanjälki Suomessa. Yrityksellä on laajaa tutkimusta ja tuotekehitystä sekä Turussa että Espoossa, jossa sijaitsee myös Bayer Nordicin pääkonttori. Bayer julkaisi viime vuonna merkittävän 250 miljoonan lisäinvestoinnin uuden lääketehtaan rakentamiseen ja Turun tuotantolaitoksen modernisoimiseen.

Turussa sijaitsee globaalin konsernin ainoa polymeeripohjaista lääkeannosteluteknologiaa kehittävä T&K-yksikkö.  Espoossa taas sijaitsee yksi yhtiön suurimmista kliinisen tutkimuksen yksiköistä. Espoosta käsin johdetaan laajoja kansainvälisiä tutkimushankkeita muun muassa uusiin syöpähoitoihin liittyen.  

Suomeen on muodostumassa ainakin kaksi uutta ja merkittävä kilpailutekijää Bayerin kaltaisille kansainvälisille innovaatiopainotteisille yrityksille. Ensimmäinen on puhdas, hiilivapaasti tuotettu ja edullinen energia. Uusiutuvan energian saatavuus on mahdollistanut Bayerin Suomen toimintojen merkittävät päästövähennykset ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen reippaasti etuajassa. Toinen keskeinen kilpailutekijä on ennustettava ja kansainvälisesti houkutteleva TKI-toimintaympäristö. Tähän kuuluvat tutkimustoimintaa tukeva edistyksellinen lainsäädäntö, korkeasti koulutettu ja osaava työvoima, pitkät perinteet huippututkimuksessa sekä tiivis yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä. 

– Suomessa on vahva yhteistyöhön perustuva innovaatioekosysteemi ja kansainvälisesti kiinnostavaa huippuosaamista. Tulevaisuuden innovaatiot ja paras hoito potilaille syntyvät yhteistyöllä. Bayerin strategisena tavoitteena on, että tulevaisuudessa tutkimus- ja kehitystyö tehdään enenevässä määrin kumppanien kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten, biotech-yritysten, startupien ja muiden yhteistyötahojen kanssa sisäisen tutkimus- ja kehitystyön rinnalla. Strateginen yhteistyö yliopistojen kanssa auttaa myös varmistamaan, että yliopistosta valmistuvien osaajien tiedot ja taidot vastaavat yritysten tarpeisiin, jotta pysymme jatkossakin edelläkävijöinä kansainvälisessä toimintaympäristössä, sanoo Bayer Nordicin toimitusjohtaja Christiane Temminghoff.

Bayerilla seurataankin tarkkaan hallitusvalmisteluja TKI-tavoitteiden osalta. Uusien lisäpanostusten kohdentaminen on järkevää toteuttaa tavalla, joka tukee vihreää siirtymää keskeiset teollisuuden kasvualat huomioiden. Suomen kunnianhimoiset tavoitteet TKI-investointien 4 %:n BKT osuudesta onkin huomattu maailmalla, ja todennäköisesti myös Bayer Nordicin toimitusjohtajaa kuunnellaan nyt eri korvalla yhtiön kansainvälisiä TKI-toimintoja suunniteltaessa.