Yritys, muista hakea T&K-yhdistelmävähennystä

19.01.2024

Edelläkävijäyritykset tutkivat ja kehittävät uutta, joka johtaa liiketoiminnan ja tuottavuuden kasvuun. Valtio kannustaa yrityksiä tutkimaan, kehittämään ja innovoimaan uutta.

Yksi valtion tukimuodoista on verokannuste. Niitä on kahdenlaisia. Molemmat koskevat kaikkia elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavia verovelvollisia. Kumpikaan ei sulje pois suoraa julkista TKI-rahoitusta.

”T&K-verokannustimien hakeminen alkaa olla nyt ajankohtaista monessa yrityksessä tilikauden päätyttyä, koska verokannustimia on haettava yrityksen veroilmoituksella kultakin verovuodelta erikseen. Verotuksen päätyttyä vähennyksiä ei enää jälkikäteen voi hakea”, muistuttaa veroasiantuntija Lauri Lehmusoja.

Yhdistelmävähennys (laaja T&K-verokannuste)

 • Yhdistelmävähennys tehdään laissa tarkoitettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen ja ostopalvelumenojen perusteella.
 • Koostuu kahdesta osasta, ja siitä nimi yhdistelmävähennys.
 • Ensimmäinen osa on yleinen lisävähennys, joka on 50 % yhdistelmävähennykseen oikeuttavista menoista. Yleisen lisävähennyksen verovuosikohtainen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Yleisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2023.
 • Toinen osa on tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymisen perusteella tehtävä ylimääräinen lisävähennys, joka on 45 % verovuoden ja tätä edeltävän verovuoden kaikkien yhdistelmävähennykseen oikeuttavien menojen erotuksesta. Ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää, mutta sen verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Ylimääräisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2024.
 • Laki on tullut voimaan 1.1.2023.

Esimerkki:

 • Yrityksen vähennykseen oikeuttavat T&K-menot ovat 600.000 euroa vuonna 2023 ja 800.000 euroa vuonna 2024
 • Vuonna 2023 yritys saa vähentää veronalaista tulostaan yleisen lisävähennyksen 50 % T&K-menoista, eli (600.000 x 50 %=) 300.000 euroa. Maksettavan veron määrää tämä vähennys pienentää lähtökohtaisesti yhteisöverokannan mukaisen 20 % vähennyksen määrästä, eli 60.000 euroa. Vähennystä on vaadittava vuoden 2023 veroilmoituksella.
 • Vuonna 2024 yritys saa vähentää veronalaisesta tulostaan yleisen lisävähennyksen 50 % T&K-menoista, eli (800.000 x 50 %=) 400.000 euroa. Lisäksi yritys saa vähentää myös ylimääräisen lisävähennyksen 45 % T&K-menojen vuosikasvusta (45 % x 200.000 =) 90.000 euroa. Vähennysten yhteismäärä on siis 490.000 euroa. Maksettavan veron määrää tämä vähennys pienentää lähtökohtaisesti yhteisöverokannan mukaisen 20 % vähennyksen määrästä, eli 98.000 euroa. Vähennystä on vaadittava vuoden 2024 veroilmoituksella.

Määräaikainen tutkimus ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2027

 • Verovelvollinen saa tehdä lisävähennyksen lain määritelmän täyttävän tutkimusorganisaation laskuttamista alihankintamenoista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorganisaation tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhön.
 • Lisävähennystä korotettiin vuoden 2022 alusta lähtien 50 %:sta 150 %:iin. Koska elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät t&k-menot ovat muutenkin verotuksessa vähennyskelpoisia, verovelvollinen saa lisävähennyksen tehdessään vähentää lisävähennyksen perusteeseen luettavat alihankintamenot 2,5-kertaisena verovuosina 2022-2027.
 • Laki on tullut voimaan 1.1.2021.

”Verokannuste on hyvä tuki innovatiivisille yrityksille. Kannattaa vaivata yrityksen verotuksen asiantuntijoita ottamaan selvää ovatko nämä verokannustimet sopivia oman yrityksen tapauksessa” kannustaa innovaatiojohtaja Riikka Heikinheimo.

Verottajan sivuilta löytyy syventävät ohjeet:

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2027