Markkinoille täytyy päästä heti – innovaatioperiaatteesta vauhtia

EK:n eurooppalaisen kattojärjestön BusinessEuropen luoma käsite ”innovaatioperiaate” alleviivaa tarpeita muuttaa lainsäädännön prosesseja. Vain innovaatioille myönteinen lainsäädäntökulttuuri luo mahdollisuuksia löytää uusia, tuottavuutta parantavia ratkaisuja ja saattaa ne nopeasti maailman markkinoille. Tätä ajatusta korostaa myös työ- ja elinkeinoministeriön tiistaina 3.12. järjestettävä korkean tason innovaatioseminaari.

EU-tason keskustelu innovaatioperiaatteesta on ajankohtaista. Uusi tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, Horisontti Eurooppa, on käynnistymässä aikana, jolloin teknologiamurrokset ja ilmastomuutoksen kaltaiset ongelmat huutavat kilpailukykyisiä ratkaisuja.

EU-tason keskustelua tulevaisuudesta leimaa tällä hetkellä kaksi merkittävää näkökulmaa uudistumisen ja kilpailukyvyn näkökulmasta tarkasteltuna.  Ensimmäinen liittyy seuraavaan Euroopan pitkän aikavälin budjetin rahoituskauden 2021–2027 prioriteetteihin. Esitimme jo aiemmin huolemme siitä, että neuvottelut rahoituskauden painopisteistä näyttävät kääntyvän enemmän ylläpitäviin kuin uutta luoviin asioihin.

Toinen näkökulma liittyy juuri EU:n lainsäädäntöympäristöön ja innovaatioperiaatteeseen. Miten huolehdimme ja ymmärrämme uuden lainsäädännön mahdollistamat vaikutukset innovaatioille ja innovatiivisille bisnesideoille? Toimintaympäristön digitalisoituessa EU:n satsaukset uusiutumiskykyyn, osaamiseen ja tuottavuuden parantamiseen ohjaavat merkittävästi globaalia kilpailukykyämme ja hyvinvointiamme. Lainsäädännöllä luodaan uusiutumisen pelisäännöt. Innovaatio-periaatteella taklataan toimintaa, jossa epähuomiossa saatamme säädellä itsemme altavastaajaksi globaalissa, nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Kuten kaikessa, niin myös innovaatioperiaatteella, on vastavoima, ns. varovaisuus-periaate. Elinkeinoelämän näkökulmasta keskeinen ajatus kuitenkin on, että uutta lainsäädäntöä valmisteltaessa pitää järjestelmällisesti arvioida myös innovaatiotoiminnan mahdollisuus. Näin voidaan toimia, kun asiaan osataan kiinnittää huomiota. Ainakaan vahingossa ei saa syntyä lainsäädäntöä, joka estää tuottamasta toimivaa ratkaisua markkinoille. Lainsäädännön korjaaminen on aina pitkä prosessi. Markkinoille pitää päästä heti, eikä Euroopan ulkopuolisille toimijoille pidä antaa turhaan etumatkaa.

Konferenssin teema ”The Innovation Principle – Developing an innovation-friendly legislative culture” on erittäin osuvasti valittu. Innovaatioperiaate on tarpeen saada laajempaan keskusteluun.

Konferenssia voi seurata webinaarin kautta