Riikka Heikinheimo: Matka TKI-suurvallaksi voi alkaa

Hallitus osoitti budjettiriihessä vahvaa luottamusta uutta osaamista ja uudistumista tuoville tutkijoille ja yrityksille. Tämä on tärkeä signaali tänä poikkeuksellisen hankalana talouden aikana.

Business Finlandin myöntövaltuuksiin tehdyt pysyvät vuosittaiset 92 miljoonan euron korotukset juurruttavat yrityksiä Suomeen ja kannustavat yhteistyöhön niin yritysten kuin tutkijoidenkin kanssa uutta osaamista, kasvua ja liiketoimintaa kehitettäessä. Rahoituksen varmistuminen vuosiksi eteenpäin tekee Suomesta toimintaympäristönä hyvän ja ennustettavan innovatiivisille yrityksille.

Myös Suomen Akatemian valtuuksien ennustettava kasvattaminen noin 50 miljoonan euron vuosittaisilla lisäyksillä auttaa uusien isojen ja haastavien tutkimuksellisten kokonaisuuksien käynnistämisessä. Tämä tuo tutkijauriin ennustettavuutta ja pysyvyyttä sekä lisää yritysyhteistyön mahdollisuuksia. Hallituskaudella toteutetaan myös tutkijankoulutuksen uudenlainen pilottiohjelma, joka omalta osaltaan vahvistaa osaajien saatavuutta. Matka kohti kestävää talouskasvua edellyttää uudenlaisia arvoketjuja myös tutkimuksessa. Tämä edellyttää osaamisen tason nousua ja monipuolistumista laajasti.

Nyt kun julkinen TKI-rahoitus luo puitteet kasvulle, on TKI-yhteisöllä vastuu osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen. Jokaisen tulee viedä parhaan kykynsä mukaan yhteistyössä vihreää ja digitaalista siirtymää eteenpäin. Tuloksena pitää syntyä uutta monipuolista osaamista ja tietoa sekä talouskasvua.

Kaikkien lisärahoituksella käynnistyvien toimien pitää olla laadukkaita ja vaikuttavia. Mittareiksi yrityksille voi asettaa uuden liiketoiminnan ja syntyvän korkeamman arvolisän ja etenkin työpaikkojen luomisen. Tutkimuksen on tuotettava laatua ja oltava sisällöltään olennaista kaksoissiirtymän toteuttamiseksi.

On erittäin tärkeää varmistaa talouskasvun mahdollisuus. Siksi, jokaisella julkisesti rahoitettavalla kokonaisuudella pitää olla tiedossa vähintään yksi yritys, joka kykenee kaupallistamaan syntyvät tulokset ja osaamisen kansainvälisesti kilpailukykyiseksi liiketoiminnaksi.

Kääritään hihat ja ryhdytään hommiin!