EK:n yrityskysely: 65 prosentilla yrityksistä puutteita digiosaamisessa

Yritysten henkilöstö on avainasemassa, kun Suomi haluaa varmistaa paikkaansa digitalisaation edelläkävijämaiden joukossa. Osaamistarpeiden ratkaisemiseksi tarvitaan kansallisia toimenpiteitä, arvioi EK digilinjauksissaan.

EK on kartoittanut ensi kertaa suomalaisyritysten henkilöstöä koskevia osaamistarpeita digitaalisaation näkökulmasta. Yrityskysely kattoi EK:n liittoyhteisön kaikki toimialat:

  • Yrityskenttä on vahvasti jakautunut suhteessa digitalisaatioon: ”diginukkujia” ja -mukautujia on enemmän kuin edelläkävijöitä. Noin 40 prosenttia yrityksistä arvioi, ettei digikehitys ole niille tärkeää tai siihen mukaudutaan passiivisesti.
  • Silti lähes 90 prosenttia yrityksistä kokee, että digitalisaatio on luonut tai luomassa niille uusia osaamistarpeita. Eniten uutta digiosaamista tarvitaan asiakasrajapinnassa, markkinoinnin, myynnin ja viestinnän tehtävissä sekä toimintaympäristön analytiikassa (BI) ja taloushallinnon tehtävissä.
  • 65 prosenttia kokee, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita. Monilla aloilla digivalmiuksia tarvittaisiin kaikissa toiminnoissa ja työtehtävissä, mikä on tuonut haasteita erityisesti suorittavalle henkilöstölle. Myös työntekijöiden ikärakenne vaikuttaa siihen, miten merkittäviä osaamisen pullonkaulat ovat.
  • Digiosaaminen vanhenee yhä nopeammin. Yritykset kouluttavat henkilöstöään ja rekrytoivat uusia osaajia, mutta myös työntekijöillä on vastuu osaamisensa päivittämisessä.

Kuusi keinoa kiriä digiosaamista

Muutosvauhti kiihtyy ja etsikkoaika on käsillä. Suomen on asetettava rima korkealle, kun digitalous jakaa maita voittajiin ja sivustaseuraajiin, kannustaa EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

– Suomen uudistuminen edellyttäisi nykyistäkin vahvempaa digitaalista moottoria. Jos digimoottori saadaan käyntiin, auttaisi se osaltaan ratkaisemaan niin kilpailukyvyn, tuottavuuden, julkisen talouden kestävyysvajeen kuin esimerkiksi viranomaisprosessien kehityshaasteita.

EK esittää kansallisia kehitystoimia yritysten digiosaamisen vahvistamiseksi. Niissä on huomioitava niin ensimmäistä digiloikkaa ottavien yritysten kuin kansainvälisen tason edelläkävijöiden tarpeet:

  1. Suunnataan koulutusta yritysten esittämien osaamistarpeiden mukaisesti
  2. Digitalisaatiota oppii tekemällä: lisätään työssä oppimista
  3. Luodaan henkilöstön koulutukseen paremmat kannustimet
  4. Tarjotaan ulkomaisille huippuosaajille ”punainen matto”
  5. Viedään työmarkkinat digiaikaan
  6. Vahvistetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan julkisia panostuksia

Yrityskysely toteutettiin osana EK:n Henkilöstö- ja osaamistiedustelua, johon vastasi noin 530 työntekijää syksyllä 2016.

Tutustu tuloksiin tarkemmin raportin ja infografiikan muodossa. Lue myös Jari Konttisen bloggaus aiheesta.